XVIII SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU APLINKOS APSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU IR PAVELDO APSAUGA. II DALIS. SPECIALIOJI DALIS

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.