Penktadienis, balandžio 19 d.

Administracinių nusižengimų kodeksas

I DALIS. BENDROJI DALIS
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
I DALIS. BENDROJI DALIS
II SKYRIUS. ĮSTATYMŲ DĖL ATSAKOMYBĖS UŽ ADMINISTRACINIUS NUSIŽENGIMUS GALIOJIMAS
I DALIS. BENDROJI DALIS
III SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ
I DALIS. BENDROJI DALIS
IV SKYRIUS. APLINKYBĖS, KAI ASMUO NETRAUKIAMAS ADMINISTRACINĖN ATSAKOMYBĖN
I DALIS. BENDROJI DALIS
V SKYRIUS. ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS IR ADMINISTRACINIO POVEIKIO PRIEMONĖS
I DALIS. BENDROJI DALIS
VI SKYRIUS. ADMINISTRACINIŲ NUOBAUDŲ IR ADMINISTRACINIO POVEIKIO PRIEMONIŲ SKYRIMAS
I DALIS. BENDROJI DALIS
VII SKYRIUS. NEPILNAMEČIŲ ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS YPATUMAI
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
VIII SKYRIUS. SU ŽMONIŲ GYVYBĖS IR SVEIKATOS APSAUGA SUSIJĘ ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
IX SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU VAIKAIS IR ŠEIMA
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
X SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU ASMENS LYGIATEISIŠKUMU IR PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMU
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XI SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU PILIEČIŲ RINKIMŲ TEISĖMIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO, RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ, RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ AR REFERENDUMŲ TVARKA
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XII SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU ASMENS DARBO IR SOCIALINĖMIS TEISĖMIS
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XIII SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU NUOSAVYBE, TURTINĖMIS TEISĖMIS IR TURTINIAIS INTERESAIS
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XIV SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU EKONOMIKA IR VERSLO TVARKA
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XV SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU PREKYBA, FINANSŲ SISTEMA IR STATISTIKA
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XVI SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU TEISINGUMU
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XVII SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU DISPONAVIMU GINKLAIS, ŠAUDMENIMIS AR SPROGMENIMIS
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XVIII SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU APLINKOS APSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU IR PAVELDO APSAUGA
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XIX SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU ENERGETIKA
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XX SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU ŽEMĖS ŪKIO, VETERINARIJOS VEIKLA IR GYVŪNŲ GLOBA
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XXI SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU BŪSTO ŪKIU, APLINKOS TVARKYMU IR STATYBA
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XXII SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU TRANSPORTU IR KELIŲ ŪKIU
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XXIII SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU RYŠIŲ SISTEMA
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XXIV SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU VIEŠĄJA TVARKA
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XXV SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU VALDYMO TVARKA
II DALIS. SPECIALIOJI DALIS
XXVI SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU KRAŠTO APSAUGOS TARNYBA
III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXVII SKYRIUS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOS BENDROSIOS NUOSTATOS
III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXVIII SKYRIUS. ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO TEISENOJE DALYVAUJANTYS ASMENYS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXIX SKYRIUS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOS PRADŽIA IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMAS
III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXX SKYRIUS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOS UŽTIKRINIMO PRIEVARTOS PRIEMONĖS
III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXI SKYRIUS. TYRIMO PABAIGA, ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO PROTOKOLAS IR ADMINISTRACINIS NURODYMAS
III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXII SKYRIUS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ PRISKIRTINUMAS
III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXIII SKYRIUS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS NE TEISMO TVARKA
III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXIV SKYRIUS. NE TEISMO TVARKA PRIIMTŲ NUTARIMŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXV SKYRIUS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISME
III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXVI SKYRIUS. SKUNDŲ DĖL NE TEISMO TVARKA PRIIMTŲ NUTARIMŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE NAGRINĖJIMO YPATUMAI
III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXVII SKYRIUS. APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXVIII SKYRIUS. ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOS ATNAUJINIMAS
III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XXXIX SKYRIUS. TURTINĖS ŽALOS IR TEISMO IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS
III DALIS. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA
XL SKYRIUS. NUTARIMŲ, NUTARČIŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE IR ADMINISTRACINIŲ NURODYMŲ VYKDYMAS
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.