250 straipsnis. Alyvos ir (ar) alyvos atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

250 straipsnis. Alyvos ir (ar) alyvos atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas
1. Alyvos tiekimo rinkai apskaitos ir alyvos atliekų tvarkymo ataskaitos nepateikimas iki nustatytų terminų užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų. 3. Alyvos tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų. 4. Klaidingų duomenų pateikimas alyvos tiekimo rinkai apskaitos ir alyvos atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitose užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų. 5. Alyvos atliekų tvarkymas atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenumatytais būdais užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų. 6. Alyvos tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų. 7. Alyvos atliekų atlygintinas ar neatlygintinas perleidimas neturintiems teisės tvarkyti alyvos atliekas asmenims užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų. 8. Šio straipsnio 4, 5, 6, 7 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų. 9. Iki penkiasdešimt procentų mažesnio, negu privaloma sutvarkyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą alyvos atliekų tvarkymo užduotį, alyvos atliekų kiekio sutvarkymas užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų. 10. Alyvos atliekų netvarkymas ir nedalyvavimas alyvos atliekų tvarkymo sistemoje užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų. 11. Daugiau kaip penkiasdešimt procentų mažesnio, negu privaloma sutvarkyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą alyvos atliekų tvarkymo užduotį, alyvos atliekų kiekio sutvarkymas užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.