281 straipsnis. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir želdynų, želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą reglamentuojančių kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

281 straipsnis. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir želdynų, želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą reglamentuojančių kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas
1. Neteisėtas želdynų naikinimas arba neteisėtas ne miškų ūkio paskirties žemėje augančių saugotinų medžių ir krūmų žalojimas, naikinimas arba persodinimas užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų. 2. Neteisėtas želdynuose esančių saugotiniems nepriskirtų medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, žalojimas arba naikinimas, neteisėtas valstybės ar savivaldybių ne miškų ūkio paskirties žemėje augančių lianų žalojimas arba naikinimas, neteisėtas vejų ir gėlynų žalojimas ar naikinimas, neteisėtas želdynuose esančių mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių gadinimas, naikinimas ar perkėlimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų. 3. Sodmenų kokybės reikalavimų pažeidimas, medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių pažeidimas, medžių ir krūmų priežiūros, želdynuose esančių vandens telkinių apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių pažeidimas, želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių pažeidimas, želdinių apsaugos atliekant statybos darbus taisyklių pažeidimas užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. 4. Želdinių veisimo, augančių medžių ir krūmų genėjimo, želdinių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų, vejų ir gėlynų įrengimo darbų atlikimas, kai darbus atliekančios įmonės neturi specialistų, kuriems nustatyta tvarka suteikta teisė atlikti tokius darbus, užtraukia įspėjimą arba baudą želdynus ir želdinius tvarkančių įmonių vadovams nuo keturiasdešimt iki devyniasdešimt eurų. 5. Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 6. Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.