2701 straipsnis. Informacijos apie medieną ir medienos produktus saugojimo ir teikimo, deramo patikrinimo, medienos ir medienos produktų pateikimo rinkai reikalavimų pažeidimas

2701 straipsnis. Informacijos apie medieną ir medienos produktus saugojimo ir teikimo, deramo patikrinimo, medienos ir medienos produktų pateikimo rinkai reikalavimų pažeidimas
1. Reglamente (ES) Nr. 995/2010 nustatytų informacijos apie medieną ir medienos produktus saugojimo ir teikimo kompetentingoms institucijoms reikalavimų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą prekiautojams fiziniams asmenims nuo dvidešimt penkių iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir prekiautojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dvidešimt penkių iki trijų šimtų eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą prekiautojams fiziniams asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir prekiautojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų. 3. Reglamente (ES) Nr. 995/2010 nustatytos deramo patikrinimo sistemos netaikymas arba šiai sistemai nustatytų reikalavimų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų. 4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų. 5. Neteisėtai paruoštos medienos ir iš jos pagamintų medienos produktų pateikimo rinkai pagal Reglamentą (ES) Nr. 995/2010 pažeidimas, išskyrus šio kodekso 270, 271, 272 ir 273 straipsniuose numatytus pažeidimus, užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio eurų. 6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų. 7. Už šio straipsnio 6 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas neteisėtai paruoštos medienos ir iš jos pagamintų medienos produktų konfiskavimas. Papildyta straipsniu: Nr. XII-2747 , 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.