275 straipsnis. Neteisėtas miško sodmenų, miško želdinių ir žėlinių, sėklinių miško medžių plantacijų, pomiškio ir jaunuolynų naikinimas arba žalojimas

275 straipsnis. Neteisėtas miško sodmenų, miško želdinių ir žėlinių, sėklinių miško medžių plantacijų, pomiškio ir jaunuolynų naikinimas arba žalojimas
Neteisėtas miško sodmenų medelynuose, miško želdinių ir žėlinių, sėklinių miško medžių plantacijų, pomiškio ir jaunuolynų naikinimas arba sužalojimas, kuris nebeleidžia jiems augti, užtraukia baudą asmenims nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.