254 straipsnis. Didelių pramoninių avarijų prevencijos ir likvidavimo reikalavimų pažeidimas

254 straipsnis. Didelių pramoninių avarijų prevencijos ir likvidavimo reikalavimų pažeidimas
1. Pranešimo apie pavojingąjį objektą, pavojingojo objekto avarijų prevencijos plano, pavojingojo objekto saugos ataskaitos, visuomenei privalomos pateikti informacijos nepateikimas užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo septyniasdešimt penkių iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 2. Neteisingos informacijos pateikimas pavojingojo objekto saugos ataskaitoje žinant, kad ji neteisinga, užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų. 3. Pavojingojo objekto vidaus avarinio plano nepatvirtinimas, pavojingojo objekto avarijų prevencijos plane, pavojingojo objekto vidaus avariniame plane ar ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytų priemonių, taip pat veiklos vykdytojui skirtų pavojingojo objekto išorės avarinio plano priemonių neįgyvendinimas, nepranešimas apie įvykusią didelę pramoninę avariją nustatyta tvarka užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų. 4. Pavojingojo objekto vidaus avariniame plane ar ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytų priemonių, taip pat veiklos vykdytojui skirtų pavojingojo objekto išorės avarinio plano priemonių nesiėmimas susidarius avarinei situacijai ar įvykus avarijai užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų. 5. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų. Straipsnio pakeitimai: Nr. XII-2254 , 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.