306 straipsnis. Leidimas eksploatuoti transporto priemones, ne keliais judančius mechanizmus, kurių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis viršija nustatytus ribinius dydžius

306 straipsnis. Leidimas eksploatuoti transporto priemones, ne keliais judančius mechanizmus, kurių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis viršija nustatytus ribinius dydžius
1. Leidimas eksploatuoti transporto priemones, ne keliais judančius mechanizmus, kurių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis viršija nustatytus ribinius dydžius, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.