236 straipsnis. Ūkio subjekto aplinkos stebėseną (monitoringą) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

236 straipsnis. Ūkio subjekto aplinkos stebėseną (monitoringą) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas
1. Ūkio subjekto aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenų ar metinių aplinkos stebėsenos (monitoringo) ataskaitų nepateikimas kompetentingoms institucijoms nustatytu laiku užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų. 2. Neteisingų ūkio subjekto aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenų pateikimas kompetentingoms institucijoms užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų. 3. Ūkio subjekto aplinkos stebėsenos (monitoringo) tyrimų ir (ar) matavimų atlikimas neakredituotose teisės aktų nustatyta tvarka ar neturinčiose teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo laboratorijose užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų. 4. Ūkio subjekto aplinkos stebėseną (monitoringą) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus nusižengimus, užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų. 5. Šio straipsnio 1, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų. 6. Šio straipsnio 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.