239 straipsnis. Informacijos apie aplinkos būklę nuslėpimas, nepateikimas arba iškraipymas

239 straipsnis. Informacijos apie aplinkos būklę nuslėpimas, nepateikimas arba iškraipymas
1. Informacijos apie aplinkos būklę ar gamtos išteklių naudojimą nepateikimas teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat šios informacijos nuslėpimas arba iškraipymas užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų. 2. Informacijos apie aplinkos būklę, žinant, kad ji neteisinga, skelbimas užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų. 3. Nepranešimas apie įvykusias avarijas arba kitus atvejus, dėl kurių padaroma žala arba kyla pavojus aplinkai, žmonių sveikatai arba gyvybei, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 4. Neteisingos informacijos, reikalingos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikti, pateikimas užtraukia baudą planuojamos ūkinės veiklos organizatoriams (užsakovams) ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams – asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovų) ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjų – juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų. 5. Neteisingos informacijos, reikalingos poveikio aplinkai vertinimo programai patvirtinti arba sprendimui dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimti, pateikimas užtraukia baudą poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams – asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjų – juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.