245 straipsnis. Aplinkos teršimas radioaktyviosiomis medžiagomis

245 straipsnis. Aplinkos teršimas radioaktyviosiomis medžiagomis
1. Aplinkos teršimas radioaktyviosiomis medžiagomis, radioaktyviųjų medžiagų gabenimas, naudojimas, laikymas ar dėjimas į atliekyną pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus užtraukia baudą asmenims nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų. 3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, radioaktyviųjų atliekų ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų daiktų konfiskavimas.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.