Naujienos

KAS YRA LAIKOMA VIEŠĄJA ĮSTAIGA IR KADA GALIMA JĄ STEIGTI?

2023-11-27
KAS YRA LAIKOMA VIEŠĄJA ĮSTAIGA IR KADA GALIMA JĄ STEIGTI?

KAS YRA LAIKOMA VIEŠĄJA ĮSTAIGA IR KADA GALIMA JĄ STEIGTI?

VšĮ steigimas yra naudingas tada, kai nusprendžiama imtis veiklos, kuri nesiekia pelno, o visa energija nukreipiama į švietėjiškus, mokslinius, kultūrinius, sveikatos gerinimo, švarios aplinkos išsaugojimo, sporto plėtojimo, socialinės bei teisinės pagalbos teikimo bei kitokio turinio visuomenei naudingus darbus. Tokioms įstaigoms taikoma ribota civilinė atsakomybė.

Kuo skiriasi viešoji įstaiga nuo biudžetinės?

Biudžetinės įstaigos yra priskirtos valstybės ar savivaldos institucijoms, kurios yra visiškai arba iš dalies išlaikomo iš biudžeto. Tuo tarpu viešosios įstaigos nėra išlaikomos iš valdiško biudžeto. Jas gali steigti pati valstybė, savivaldos organai, fiziniai ir juridiniai asmenys.

Tiesa, Lietuvoje veikiančiose viešosiose įstaigose valstybės ir savivaldybės gali dalyvauti lygiomis teisėmis, kaip ir kiti jų dalyviai, kurie visi kartu tenkina viešuosius šalies gyventojų interesus.

Kokie yra pagrindiniai viešųjų įstaigų bruožai?

Vienas pagrindinių VšĮ bruožų yra ribota civilinė atsakomybė, kas reiškia jog šios įstaigos dalininkai atsako tik savo pačių įneštu turtu. Kitas bruožas – tokia įstaiga negali siekti pelno. Jos visos iš veiklos gautos pajamos gali būti naudojamos tik pačios įstaigos numatytiems tikslams įgyvendinti, jų jokiu būdu negalima išskirstyti patiems steigėjams. Uždirbtos lėšos turi būti skirtos vien viešųjų interesų tenkinimui. Todėl dažniausiai VšĮ steigimo imasi pačios savivaldybės.

Kokie dokumentai patvirtina VšĮ steigimą?

Viešosios įstaigos steigimui yra reikalinga steigimo sutartis. Jeigu ją steigia tik vienas asmuo, tada pasirašomas steigimo aktas. Po to seka šios įstaigos įstatai, kuriais ji privalo vadovautis savo būsimoje veikloje. Juose įprastai yra apibrėžiami siekiami tikslai ir nurodytas baigtinis veiklų sąrašas. Aišku, prieš pradedant steigti VšĮ, pirmiausiai reikia susikurti įstaigos pavadinimą ir jį įregistruoti Registrų centre.

Kokie yra valstybės leidžiami VšĮ pajamų šaltiniai?

Viešoji įstaiga savo egzistavimui gali naudoti dalininkų įnašus, kurių dydį ir mokėjimo tvarką apibrėžia visuotinis dalininkų susirinkimas. Taip pat tam gali būti naudojamos įvairios dotacijos, neatlygintinai atiduotas turtas, skirtas VšĮ tikslams įgyvendinti. Tai gali būti ir įvairūs tiksliniai įnašai, kurie yra konkrečiai numatyti esamiems tikslams įgyvendinti, ir pačios VšĮ pajamos, kurios gaunamos iš komercinės veiklos.

 
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.