Penktadienis, balandžio 19 d.

Atsakomybės ribojimas

LRvalstybe.lt neatsako už šiame tinklalapyje pateiktos informacijos aktualumą, teisingumą, išsamumą ar kokybę. Todėl bet kokios pretenzijos dėl žalos, patirtos naudojant tinklalapyje LRvalstybe.lt pateiktą informaciją, įskaitant bet kokią informaciją, kuri yra neišsami ar neteisinga, bus atmestos.

LRvalstybe.lt neatsako už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kuri tiesiogiai ar netiesogiai galėjo atsirasti kaip LRvalstybe.lt tinklalapyje pateiktos informacijos padarinys.

Visi pasiūlymai ir teiginiai, pateikti LRvalstybe.lt tinklalapyje yra neprivalomi vykdyti ir neįpareigojantys. Puslapių dalis ar visą tinklalapį, įskaitant visus pasiūlymus, teiginius ir kitą pateiktą informaciją, LRvalstybe.lt gali papildyti, pakeisti bei iš dalies ar visiškai pašalinti be atskiro įspėjimo.

LRvalstybe.lt tinklalapyje gali būti talpinamos nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius. LRvalstybe.lt neatsako už šiuose tinklalapiuose pateiktą informaciją, jos turinį ir vykdomą veiklą. Jei naudojantis tuose trečiųjų šalių tinklalapiuose pateikta informacija būtų patirta bet kokia žala, už ją galėtų atsakyti tik atitinkamų tinklalapių autorius, o ne LRvalstybe.lt

LRvalstybe.lt neatsako už jokius lankytojų parašytus komentarus, paskelbtus LRvalstybe.lt ir už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys dėl lankytojų paskelbtų komentarų, ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesogiai atsirasti kaip LRvalstybe.lt tinklalapyje paskelbtų komentarų padarinys.

LRvalstybe.lt nenaudoja jokios autorių teisėmis saugomos medžiagos, arba naudoja ją nurodydamas atitinkamo objekto autorių teisių savininką. Jei radote autorių teisių saugomą objektą, kurio autorių teisių savininkas nenurodytas, reiškia, kad LRvalstybe.lt nepavyko nustatyti autorių teisių savininko. Tokio netyčinio autorių teisių pažeidimo atveju LRvalstybe.lt pašalins objektą iš tinklalapio, arba, gavusi pranešimą, nurodys prie jo atitinkamą autorių teisių savininką.

Visas LRvalstybe.lt pateiktas turinys yra autorinė nuosavybė ir bet koks jo naudojimas be raštiško LRvalstybe.lt sutikimo yra autorinių teisių pažeidimas.

Šis atsakomybės ribojimas yra tinklalapio LRvalstybe.lt dalis. Jei kurios nors šio teksto dalys ar atskiros formuluotės yra neteisėtos ar neteisingos, kitų dalių turiniui ir galiojimui šis faktas nedaro įtakos.

Jei turite klausimų dėl šio atsakomybės ribojimo, prašome susisiekti su LRvalstybe.lt atstovais.

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.