77 straipsnis. Neteko galios nuo 2012-07-01.

77 straipsnis. Neteko galios nuo 2012-07-01.
Straipsnio pakeitimai: Nr. IX-2314 , 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.