Penktadienis, balandžio 19 d.

Baudžiamasis kodeksas

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
II SKYRIUS
BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO GALIOJIMAS
III SKYRIUS
NUSIKALTIMAS IR BAUDŽIAMASIS NUSIŽENGIMAS
IV SKYRIUS
NUSIKALSTAMOS VEIKOS STADIJOS IR FORMOS
V SKYRIUS
BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ ŠALINANČIOS APLINKYBĖS
VI SKYRIUS
ATLEIDIMAS NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS
VII SKYRIUS
BAUSMĖ
VIII SKYRIUS
BAUSMĖS SKYRIMAS
IX SKYRIUS
BAUDŽIAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS IR JŲ SKYRIMAS
X SKYRIUS
BAUSMĖS VYKDYMO ATIDĖJIMAS IR ATLEIDIMAS NUO BAUSMĖS
XI SKYRIUS
NEPILNAMEČIŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS YPATUMAI
XII SKYRIUS
BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS SENATIS
XIII SKYRIUS
TEISTUMAS
XIV SKYRIUS
PRIVERČIAMOSIOS MEDICINOS PRIEMONĖS
XV SKYRIUS
NUSIKALTIMAI ŽMONIŠKUMUI IR KARO NUSIKALTIMAI
XVI SKYRIUS
NUSIKALTIMAI LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBEI, TERITORIJOS VIENTISUMUI IR KONSTITUCINEI SANTVARKAI
XVII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS GYVYBEI
XVIII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS SVEIKATAI
XIX SKYRIUS
NUSIKALTIMAI, PAVOJINGI ŽMOGAUS SVEIKATAI IR GYVYBEI
XX SKYRIUS
NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS LAISVEI
XXI SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ŽMOGAUS SEKSUALINIO APSISPRENDIMO LAISVEI IR NELIEČIAMUMUI
XXII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS GARBEI IR ORUMUI
XXIII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VAIKUI IR ŠEIMAI
XXIV SKYRIUS
NUSIKALTIMAI ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMUI
XXV SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS LYGIATEISIŠKUMUI IR SĄŽINĖS LAISVEI
XXVI SKYRIUS
NUSIKALTIMAI ASMENŲ RINKIMŲ TEISĖMS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO, SEIMO, EUROPOS PARLAMENTO BEI SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ AR REFERENDUMŲ TVARKAI
XXVII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS SOCIALINĖMS TEISĖMS
XXVIII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI NUOSAVYBEI, TURTINĖMS TEISĖMS IR TURTINIAMS INTERESAMS
XXIX SKYRIUS
NUSIKALTIMAI INTELEKTINEI IR PRAMONINEI NUOSAVYBEI
XXX SKYRIUS
NUSIKALTIMAI ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SAUGUMUI
XXXI SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI EKONOMIKAI IR VERSLO TVARKAI
XXXII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI FINANSŲ SISTEMAI
XXXIII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VALSTYBĖS TARNYBAI IR VIEŠIESIEMS INTERESAMS
XXXIV SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI TEISINGUMUI
XXXV SKYRIUS
NUSIKALTIMAI VISUOMENĖS SAUGUMUI
XXXVI SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU DISPONAVIMU GINKLAIS, ŠAUDMENIMIS, SPROGMENIMIS, SPROGSTAMOSIOMIS AR RADIOAKTYVIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS ARBA KARINE ĮRANGA
XXXVII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU DISPONAVIMU NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS, NUODINGOSIOMIS AR STIPRIAI VEIKIANČIOMIS MEDŽIAGOMIS
XXXVIII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI APLINKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATAI
XXXIX SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI TRANSPORTO EISMO SAUGUMUI
XL SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VIEŠAJAI TVARKAI
XLI SKYRIUS
NUSIKALTIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS ATLIEKANČIO ASMENS VEIKLAI
XLII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VALDYMO TVARKAI
XLIII SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VALDYMO TVARKAI, SUSIJĘ SU DOKUMENTŲ AR MATAVIMO PRIEMONIŲ KLASTOJIMU
XLIV SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI DOROVEI
XLV SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI MIRUSIOJO ATMINIMUI
XLVI SKYRIUS
NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI KRAŠTO APSAUGOS TARNYBAI
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.