63 straipsnis. Falsifikuotų vaistinių preparatų gamyba, importas iš trečiųjų šalių, eksportas, didmeninis platinimas, pardavimas ir falsifikuotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimas

63 straipsnis. Falsifikuotų vaistinių preparatų gamyba, importas iš trečiųjų šalių, eksportas, didmeninis platinimas, pardavimas ir falsifikuotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimas
1. Falsifikuotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimas užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, sukėlę grėsmę asmens sveikatai ar gyvybei, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų. 3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų. 4. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, padarę žalos asmens sveikatai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų. 5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų. 6. Falsifikuotų vaistinių preparatų gamyba, importas iš trečiųjų šalių, eksportas, didmeninis platinimas, pardavimas gyventojams, įskaitant pardavimą nuotoliniu būdu, užtraukia baudą nuo penkių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų. 7. Šio straipsnio 6 dalyje numatyti veiksmai, sukėlę grėsmę asmens sveikatai ar gyvybei, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų. 8. Šio straipsnio 6, 7 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų. 9. Šio straipsnio 6 dalyje numatyti veiksmai, padarę žalos asmens sveikatai, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų. 10. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų. 11. Už šio straipsnio 6, 7, 8, 9, 10 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti vaistinių preparatų konfiskavimą.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.