Šeštadienis, lapkričio 28 d.

601 straipsnis. Administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno teisė susipažinti su informacija

601 straipsnis. Administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno teisė susipažinti su informacija
1. Administracinį nusižengimą tiriantis pareigūnas turi teisę atvykti į bet kurią valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, viešąjį ar privatųjį juridinį asmenį ir pareikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su administracinių nusižengimų tyrimui reikalingais dokumentais ar kita reikalinga informacija, daryti įrašus ar kopijuoti dokumentus ir informaciją arba gauti nurodytą informaciją raštu, kai tai reikalinga tiriant administracinį nusižengimą. Ūkio subjektai jų priežiūrą atliekančių institucijų atsakingiems asmenims informaciją teikia šiame kodekse ir kituose įstatymuose nustatyta tvarka. 2. Asmenys, atsisakantys pateikti administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno reikalaujamus informaciją ar dokumentus, atsako pagal šio kodekso 505 straipsnį. 3. Administracinį nusižengimą tiriantis pareigūnas šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka gautą informaciją gali panaudoti tik administraciniam nusižengimui tirti. Administracinio nusižengimo tyrimui nereikalingą informaciją pareigūnas privalo nedelsdamas sunaikinti. 4. Administracinį nusižengimą tiriantis pareigūnas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) turi teisę neatlygintinai gauti valstybės registrų duomenis, reikalingus funkcijoms atlikti.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.