600 straipsnis. Poėmis

600 straipsnis. Poėmis
1. Kai reikia paimti daiktus ar dokumentus, turinčius reikšmės administracinio nusižengimo tyrimui, ir yra žinoma, kur yra jie arba asmuo, kuris juos turi, administracinį nusižengimą tiriantis pareigūnas gali daryti poėmį. Poėmis daromas apylinkės teismo nutartimi. 2. Neatidėliotinais atvejais poėmis gali būti daromas administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno patvarkymu. Šiuo atveju per tris darbo dienas nuo poėmio padarymo turi būti gautas apylinkės teismo teisėjo patvirtinimas dėl padaryto poėmio teisėtumo. Jei apylinkės teismo teisėjo patvirtinimas per šį terminą negautas, visi paimti daiktai ir dokumentai turi būti grąžinami asmenims, iš kurių jie paimti. 3. Asmenys, turintys paimtinus daiktus ar dokumentus, privalo nekliudyti poėmį darantiems atsakingiems asmenims. Nevykdantys šios pareigos asmenys atsako pagal šio kodekso 224 straipsnio 1 dalį. 4. Poėmis daromas Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta tvarka. 5. Dėl poėmio surašomas protokolas. Poėmio protokole turi būti nurodyti paimti daiktai ir dokumentai ir aprašyti pagrindiniai jų požymiai. Jei poėmio metu jokie daiktai ir dokumentai nebuvo paimti, tai nurodoma protokole. Vienas poėmio protokolo egzempliorius paliekamas asmeniui, pas kurį buvo daromas poėmis.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.