Šeštadienis, lapkričio 28 d.

596 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pristatymas ir paieška, asmenų atvesdinimas

596 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pristatymas ir paieška, asmenų atvesdinimas
1. Administracinio nusižengimo protokolui surašyti, kai negalima jo surašyti nusižengimo padarymo vietoje, administracinį nusižengimą tiriantis pareigūnas administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį šio sutikimu gali pristatyti į atitinkamos institucijos patalpas. Apie nepilnamečio pristatymą būtina nedelsiant pranešti jo tėvams arba globėjams (rūpintojams). 2. Kai administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens buvimo vieta nežinoma, administracinio nusižengimo tyrimą atliekantis pareigūnas, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija gali kreiptis į teritorinę policijos įstaigą dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paieškos skelbimo. 3. Asmenys, gavę šaukimus atvykti pas administracinį nusižengimą tiriantį pareigūną, į teismą ar į administracinį nusižengimą ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją, be pateisinamos priežasties neatvykę nurodytu adresu ir laiku, gali būti atvesdinami, jeigu jiems neatvykus neįmanoma ištirti ar išnagrinėti administracinio nusižengimo bylos ir jiems buvo tinkamai pranešta šio kodekso 573 straipsnyje nustatyta tvarka. Nepilnametis gali būti atvesdinamas tik lydimas tėvų arba globėjų (rūpintojų). 4. Asmenį atvesdina policija administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno ar ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno) prašymu ar teismo nutartimi.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.