Šeštadienis, lapkričio 28 d.

595 straipsnis. Administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės

595 straipsnis. Administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės
Administracinius nusižengimus tiriantys pareigūnai, siekdami užkirsti kelią administraciniams nusižengimams, taip pat siekdami užtikrinti, kad būtų išsamiai tiriami administraciniai nusižengimai ir nagrinėjamos administracinių nusižengimų bylos, ir vykdomi administracinių nusižengimų bylose priimami sprendimai, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali taikyti šias prievartos priemones: 1) administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pristatymą ir paiešką; 2) asmenų atvesdinimą; 3) administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens administracinį sulaikymą (toliau – administracinis sulaikymas); 4) asmens apžiūrą ir daiktų patikrinimą; 5) daiktų ir dokumentų paėmimą; 6) poėmį; 7) administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno teisę susipažinti su informacija; 8) teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę patvirtinančio dokumento paėmimą, teisę skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisę atlikti orlaivių techninę priežiūrą, teisę dirbti skrydžių vadovu suteikiančios licencijos galiojimo sustabdymą; 9) specialiąją teisę patvirtinančio dokumento paėmimą, kai administracinį nusižengimą padarė neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ar vengiantis pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo asmuo; 10) priverstinį transporto priemonės nuvežimą; 11) neteisėtai pastatytų, laikomų ar apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams naudojamų vagonėlių, kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinį nuvežimą; 12) vairuotojo nušalinimą nuo transporto priemonių vairavimo, patikrinimą dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų; 13) atidavimą į sveikatos priežiūros įstaigą teismo psichiatrijos ekspertizei atlikti.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.