480 straipsnis. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo pažeidimai, susiję su ypatingos svarbos informacine infrastruktūra ir elektroninės informacijos prieglobos paslaugomis

480 straipsnis. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo pažeidimai, susiję su ypatingos svarbos informacine infrastruktūra ir elektroninės informacijos prieglobos paslaugomis
1. Teisėtų Nacionalinio kibernetinio saugumo centro nurodymų, susijusių su kibernetinio saugumo užtikrinimu, nevykdymas užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų septyniasdešimt eurų. 3. Kibernetinių incidentų valdymo ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje plano neparengimas ar nepatvirtinimas arba nepateikimas Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų. 4. Nustatytų organizacinių ir techninių reikalavimų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai arba elektroninės informacijos prieglobos paslaugų saugumui ir vientisumui užtikrinti nesilaikymas užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų. 5. Šio straipsnio 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.