479 straipsnis. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme nustatytos informacijos teikimo pareigos atlikimo pažeidimai

479 straipsnis. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme nustatytos informacijos teikimo pareigos atlikimo pažeidimai
1. Informacijos apie kibernetinius incidentus ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje ir taikytas kibernetinių incidentų valdymo priemones nepateikimas Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui arba šios informacijos teikimo tvarkos pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų. 2. Informacijos apie kibernetinius incidentus, susijusius su asmens duomenų saugumo pažeidimais, ir taikytas šių incidentų valdymo priemones nepateikimas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba šios informacijos teikimo tvarkos pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų. 3. Informacijos apie kibernetinius incidentus ir taikytas šių incidentų valdymo priemones nepateikimas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai arba šios informacijos teikimo tvarkos pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų. 4. Informacijos, reikalingos vertinti viešųjų ryšių tinklų, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir (arba) elektroninės informacijos prieglobos paslaugų kibernetinio saugumo būseną, nepateikimas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai arba šios informacijos pateikimo tvarkos pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų. 5. Informacijos apie kibernetinius incidentus, galimai turinčius nusikalstamos veikos požymių, nepateikimas Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos arba šios informacijos teikimo tvarkos pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų. 6. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.