474 straipsnis. Elektroninių ryšių tinklo gadinimas, savavališkas prisijungimas prie tinklo, galinių įrenginių, kurie trukdo elektroninių ryšių tinklo darbui, savavališkas prisijungimas

474 straipsnis. Elektroninių ryšių tinklo gadinimas, savavališkas prisijungimas prie tinklo, galinių įrenginių, kurie trukdo elektroninių ryšių tinklo darbui, savavališkas prisijungimas
1. Elektroninių ryšių tinklo gadinimas ar savavališkas prisijungimas prie elektroninių ryšių tinklo užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 3. Galinių įrenginių, kurie trukdo elektroninių ryšių tinklo darbui, savavališkas prisijungimas užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. 4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 5. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų įrenginių konfiskavimą.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.