473 straipsnis. Gamintojo nustatytų galiniam įrenginiui identifikuoti viešajame judriojo telefono ryšio tinkle naudojamų priemonių keitimas be gamintojo sutikimo, vertimasis komercine veikla, susijusia su gamintojo nustatytų galiniam įrenginiui identifikuoti viešajame judriojo telefono ryšio tinkle naudojamų priemonių keitimu be gamintojo sutikimo, įskaitant šios veiklos reklamą

473 straipsnis. Gamintojo nustatytų galiniam įrenginiui identifikuoti viešajame judriojo telefono ryšio tinkle naudojamų priemonių keitimas be gamintojo sutikimo, vertimasis komercine veikla, susijusia su gamintojo nustatytų galiniam įrenginiui identifikuoti viešajame judriojo telefono ryšio tinkle naudojamų priemonių keitimu be gamintojo sutikimo, įskaitant šios veiklos reklamą
1. Gamintojo nustatytų galiniam įrenginiui identifikuoti viešajame judriojo telefono ryšio tinkle naudojamų priemonių keitimas be gamintojo sutikimo užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų. 3. Vertimasis komercine veikla, susijusia su gamintojo nustatytų galiniam įrenginiui identifikuoti viešajame judriojo telefono ryšio tinkle naudojamų priemonių keitimu be gamintojo sutikimo, įskaitant šios veiklos reklamą, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų. 4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų. 5. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti iš šios veiklos gautų pajamų konfiskavimą.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.