320 straipsnis. Branduolinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

320 straipsnis. Branduolinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas
1. Branduolinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas (išskyrus šio kodekso 47 straipsnio 3 dalyje, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 141 straipsnyje, 242, 245, 322, 359, 360 ir 546 straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus) užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.