Trečiadienis, gruodžio 02 d.

309 straipsnis. Disponavimas pornografinio turinio dalykais

309 straipsnis. Disponavimas pornografinio turinio dalykais
1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti pagamino ar įsigijo arba platino pornografinio turinio dalykus, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. 2. Tas, kas pagamino, įgijo, laikė, demonstravo, reklamavo, siūlė arba platino pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, arba pasinaudodamas informacinėmis ir ryšių technologijomis ar kitomis priemonėmis įgijo ar suteikė prieigą prie pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. Straipsnio dalies pakeitimai: Nr. XII-2433 , 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17730 3. Tas, kas turėdamas tikslą platinti pagamino ar įsigijo arba platino didelį kiekį pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas mažametis vaikas, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų. 4. Tas, kas demonstravo ar reklamavo pornografinio turinio dalykus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. 5. Už šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. Straipsnio pakeitimai: Nr. IX-1992 , 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-760 (2004-02-14) Nr. X-711 , 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2961 (2006-07-14) Nr. XII-776 , 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-24, i. k. 2014-03404
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.