280 straipsnis. Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimas

280 straipsnis. Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimas
1. Tas, kas išardė ar sugadino transporto priemonę ar kelią, dujotiekį, naftotiekį, elektros ar ryšių liniją, juose esantį įrenginį, ryšių ar signalizacijos priemonę, jeigu tai grėsė sunkiais padariniais, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, jeigu dėl to žuvo ar buvo sunkiai sužalotas žmogus arba padaryta didelės turtinės žalos, baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų. 3. Šiame straipsnyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo. 4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. Straipsnio pakeitimai: Nr. X-272 , 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.