Ketvirtadienis, birželio 13 d.

197 straipsnis. Neteisėtas poveikis informacinei sistemai

197 straipsnis. Neteisėtas poveikis informacinei sistemai
1. Tas, kas neteisėtai sutrikdė ar nutraukė informacinės sistemos darbą padarydamas žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarė daugeliui informacinių sistemų arba strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui ar didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčiai informacinei sistemai, arba pasinaudodamas svetimais asmens duomenimis, arba padarydamas didelės žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų. 3. Tas, kas padarė šiame straipsnyje numatytą veiką padarydamas nedidelės žalos, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. 4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. Straipsnio pakeitimai: Nr. IX-1992 , 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-760 (2004-02-14) Nr. X-1233 , 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21) Straipsnio pakeitimai: Nr. XII-1777 , 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.