Ketvirtadienis, birželio 13 d.

196 straipsnis. Neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims

196 straipsnis. Neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims
1. Tas, kas neteisėtai sunaikino, sugadino, pašalino ar pakeitė elektroninius duomenis arba technine įranga, programine įranga ar kitais būdais apribojo naudojimąsi tokiais duomenimis padarydamas žalos, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarė daugelio informacinių sistemų elektroniniams duomenims arba strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui ar didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčios informacinės sistemos elektroniniams duomenims, arba pasinaudodamas svetimais asmens duomenimis, arba padarydamas didelės žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų. 3. Tas, kas padarė šiame straipsnyje numatytą veiką padarydamas nedidelės žalos, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. 4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. Straipsnio pakeitimai: Nr. IX-1992 , 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-760 (2004-02-14) Nr. X-1233 , 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21) Straipsnio pakeitimai: Nr. XII-1777 , 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.