129 straipsnis. Nužudymas

129 straipsnis. Nužudymas
1. Tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų. 2. Tas, kas nužudė: 1) mažametį; 2) bejėgiškos būklės žmogų; 3) savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį; 4) nėščią moterį; 5) du ar daugiau žmonių; 6) kankindamas ar kitaip itin žiauriai; 7) kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu; 8) dėl chuliganiškų paskatų; 9) dėl savanaudiškų paskatų; 10) dėl nukentėjusio asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymo; 11) siekdamas nuslėpti kitą nusikaltimą; 12) siekdamas įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląsteles; 13) siekdamas išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos. Straipsnio pakeitimai: Nr. X-1233 , 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21) Nr. X-1527 , 2008-05-08, Žin., 2008, Nr. 59-2200 (2008-05-24) Nr. X-1597 , 2008-06-12, Žin., 2008, Nr. 73-2796 (2008-06-27) Nr. XI-303 , 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 77-3168 (2009-06-30)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.