Virtualios mokymosi aplinkos komponentės „Ugdymo proceso informacinė sistema“ nuomos pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Švietimo informacinių technologijų centras
190996082
Suvalkų g. 1
Vilnius
LT- 2600
LT
Asmuo ryšiams: Tomas Pleckevičius
Telefonas: +370 52356134
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ipc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=470670
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Virtualios mokymosi aplinkos komponentės „Ugdymo proceso informacinė sistema“ nuomos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

48000000  -  Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkama Virtualios mokymosi aplinkos komponentės „Ugdymo proceso informacinė sistema“ (VMAK UPIS) nuoma (toliau – Prekės).
Perkamų Prekių paskirtis – VMAK UPIS nuoma, kurią sudaro:
Sistemos nuoma, priežiūra ir vystymas, susidedant iš:
➢ Sistemos funkcijų užtikrinimo;
➢ Sistemos palaikymas - profilaktinė sistemos priežiūra;
➢ Techninių Sistemos darbo problemų sprendimo;
➢ Sistemos konsultavimo paslaugos;
➢ Sistemos konfigūravimo paslaugos;
➢ Mokymų paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48000000  -  Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Virtualios mokymosi aplinkos komponentės „Ugdymo proceso informacinė sistema“ (VMAK UPIS) – tai mokyklos vidaus administravimo informacinė sistema, kuria siekiama automatizuoti profesinių mokyklų procesus. VMAK UPIS sudaro du tarpusavyje glaudžiai susiję elementai – pamokų tvarkaraščiai ir el. dienynas. Taip pat numatoma glaudi sąsaja su Virtualia Profesinio Mokymosi Aplinka vpma.lt ir mokymosi priemonėmis Eduktone ir kita. Virtuali mokymosi aplinka nėra šio pirkimo objektas.
Šiuo metu mokykloje šios technologijos yra naudojamos, tačiau jos tarpusavyje yra nesusijusios, nevyksta duomenų mainai, todėl profesinės mokyklos mokytojai, administracijos darbuotojai turi po kelis kartus suvesti tuos pačius duomenis. Taip sudaromos prielaidos klaidų atsiradimui, informacija valdoma decentralizuotai, dubliuojami įrašai, nesukurtos patogios duomenų analizės priemonės, nesudarytos sąlygos patogiai administruoti duomenis ir dokumentus.
VMAK UPIS valdytojas ir duomenų tvarkytojas yra profesinė mokykla. VMAK UPIS sistemos tvarkytojas – paslaugų teikėjas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 19
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta dar 7 mėnesiams.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“(Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, dalyviai kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą EBVPD.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Po pirkimo sutarties pasirašymo per 5 darbo dienas, tiekėjas, privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė yra 5 proc. nuo pasiūlymo vertės. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-09-05
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 1  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-09-05
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius, Švietimo informacinių technologijų centras, 305 kab.
I
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę teikėjai arba jų įgalioti atstovai

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-07-29
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.