Vilniaus bazilijonų vien.stat.ansamblio varpinės, Aušros Vartų g.7B,tyrimai ir tvarkybos(remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo)ATPįrengimo)) darbų projekto parengimas

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

BĮ Kultūros infrastruktūros centras
110051791
Šnipiškių g. 3, Vilnius
Vilnius
09309
LT
Asmuo ryšiams: Alina Grybauskienė
Telefonas: +370 52300461
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lpaminklai.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Užsakovo funkcijų vykdymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vilniaus bazilijonų vien.stat.ansamblio varpinės, Aušros Vartų g.7B,tyrimai ir tvarkybos(remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo)ATPįrengimo)) darbų projekto parengimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio varpinės (u. k. KVR 27317), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 7B, tyrimai ir tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projekto parengimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71250000  -  Architektūros, inžinerijos ir tyrinėjimo paslaugos
71351914  -  Archeologijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Aušros Vartų g. 7B, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio varpinės (u. k. KVR 27317), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 7B, tyrimai ir tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projekto parengimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 142-349565
2020-647922

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Vilniaus bazilijonų vien.stat.ansamblio varpinės, Aušros Vartų g.7B,tyrimai ir tvarkybos(remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo)ATPįrengimo)) darbų projekto parengimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Tiekėjas užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą elektronine forma, pateikiamą atskiru failu, pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus, kurioje pasiūlymas turi būti užtikrinamas ne mažesnei negu 155,00 EUR sumai.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-21
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.