Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos (VIRSIS) kūrimo ir diegimo paslaugos

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

VĮ Registrų centras
124110246
Lvovo g. 25-101
Vilnius
09320
LT
Asmuo ryšiams: Robertas Ignatjevas
Telefonas: +370 52688352
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.registrucentras.lt/

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos (VIRSIS) kūrimo ir diegimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72243000  -  Programavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  217799.99  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72212983  -  Plėtojimo programinės įrangos kūrimo paslaugos
72262000  -  Programinės įrangos kūrimo paslaugos
72263000  -  Programinės įrangos diegimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamų paslaugų tikslas – įsigyti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos (VIRSIS) sukūrimo ir įdiegimo paslaugas, kurių pagrindu informacinių technologijų priemonėmis bus tvarkomi duomenys apie viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų, kurie yra juridiniai asmenys, jų dalyviai, veikla ir valdomos visuomenės informavimo priemonės, suteikiant visuomenei vieningą viešąją prieigą prie šių duomenų.
Teikiant paslaugas turės būti įgyvendintos šios veiklos:
1. Atlikta detali poreikių ir galimybių analizė;
2. Sumodeliuotas ir suprojektuotas VIRSIS funkcionalumas ir duomenų mainų sąsajos;
3. Parengta ir suderinta visa numatyta VIRSIS dokumentacija;
4. Realizuotos VIRSIS funkcijos ir duomenų mainų sąsajos;
5. Įdiegtos VIRSIS funkcijos ir duomenų mainų sąsajos;
6. Sėkmingai įvykdytas VIRSIS sukurtų funkcijų ir sukurtų sąsajų testavimas bei bandomoji eksploatacija;
7. Parengta mokymų medžiaga ir įvykdyti mokymai;
8. Paruošta VIRSIS eksploatavimui;
9. Atlikta sukurtos VIRSIS bandomoji eksploatacija.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Paslaugų teikimo strategija, jos išsamumas ir nuoseklumas  /  Lyginamasis svoris:  20
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Techninio sprendimo optimalumas  /  Lyginamasis svoris:  20
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Projekto įgyvendinimo plano optimalumas  /  Lyginamasis svoris:  20
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra
ES SF projektas: 10.1.2-ESFA-V-916-01-0011
ES SF projekto pavadinimas: Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvių duomenų registravimo informacinė sistema (VIRSIS)

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 047-107788
2019-603531

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: ST-123

Pavadinimas: Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos (VIRSIS) kūrimo ir diegimo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-08-05
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „Alna Software“
300067863
Lvovo g. 105A
Vilnius
08104
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  217799.99  EUR
Mažiausios kainos pasiūlymas:  217799.99  EUR / Didžiausios kainos pasiūlymas:  241879.00  EUR   į kurį atsižvelgta

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-09-12
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.