viešo pastato, esančio Mokyklos g. 28, Makniūnų k., Raitininkų sen., Alytaus r. sav., paprastojo remonto darbai

Mažos vertės skelbimas

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu

Darbai

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Alytaus rajono savivaldybės administracija
188718528
Pulko g. 21
Alytus
62135
LT
Asmuo ryšiams: Vilma Krukonienė
Telefonas: +370 31569013
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.arsa.lt

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=569334
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu

II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija

II.1)

Pavadinimas

viešo pastato, esančio Mokyklos g. 28, Makniūnų k., Raitininkų sen., Alytaus r. sav., paprastojo remonto darbai
II.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453100  -  Atnaujinimo darbai
II.3)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.5)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-04-08
Vietos laikas:  10:00

III dalis: Papildoma informacija

III.1)

Papildoma informacija

Pirkimo objektas – viešo pastato, esančio Mokyklos g. 28, Makniūnų k., Raitininkų sen., Alytaus r. sav., paprastojo remonto darbai, pagal pridedamą techninę specifikaciją ir preliminarius darbų kiekių žiniaraščius. Mokyklos g. 28, Makniūnų k., Raitininkų sen., Alytaus r. sav., numatomi pastato fasado (cokolio, sienų) šiltinimo ir apdailos, langų ir lauko durų keitimo, stogų aptvėrimo metalinėmis tvorelėmis, gaisrinių kopėčių įrengimo, stogų lietvamzdžių keitimo ir kt. darbai. Vykdomi darbai turi atitikti vadovaujantis LR statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais teisiniais ar normatyviniais dokumentais, reguliuojančiais statybos dalyvių veiklas. Darbai turi būti atlikti iki 2021-07-30 su galimybe vieną kartą pratęsti darbų atlikimo terminą ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui (Perkančiosios organizacijos iniciatyva). Jie iš dalies finansuojami Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšomis „Projektas Nr. ALYT LEADER-6B-I-23-1-2020/ 42VS-PV-20-1-09907-PR001 „Viešo pastato Makniūnų k. sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Darbai turi būti atlikti iki 2021 m. liepos 30 d. su galimybe vieną kartą pratęsti darbų atlikimo terminą ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui (Perkančiosios organizacijos iniciatyva). Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas. Jeigu Darbai nebus priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovui uždelsus darbų įvykdymą ir nepateikus Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų atlikimo vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti 5 % baudos nuo neatliktų darbų sumos su PVM, kuri bus išskaityta iš Rangovui mokamos sumos. Bauda negali būti išreikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausomų nuo Rangovo. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.
III.2)

Paskelbimo data

2021-03-29
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.