VĮ IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS A-1 BLOKO I-OJO ETAPO ĮRENGINIŲ IŠMONTAVIMO IR DEZAKTYVAVIMO PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PERŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
126125624
S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius
Vilnius
03109
LT
Asmuo ryšiams: Roman Andrejev
Telefonas: +370 52121079
El. paštas: r.andrejev@cpva.lt
Faksas: +370 52514401
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.cpva.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VĮ IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS A-1 BLOKO I-OJO ETAPO ĮRENGINIŲ IŠMONTAVIMO IR DEZAKTYVAVIMO PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PERŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73220000  -  Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos konsultacinės paslaugos reguliatoriui, siekiant įvertinti VĮ Ignalinos atominės elektrinės A-1 bloko I-ojo etapo įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją ir išduoti atitinkamą leidimą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: NE
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  124650.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) pirkimo objektas (-ai) pagal BVPŽ <i>(jei yra)</i>

71310000  -  Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos
79140000  -  Teisinės konsultavimo ir informacijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Pagrindinė užduotis Nr. 1 „Įvadinės ataskaitos parengimas“, 1 vnt.;
2. Pagrindinė užduotis Nr. 2 „Projekto 2203/Etapas 1 projektinės dokumentacijos pirminė peržiūra“, 1 vnt.;
3. Pagrindinė užduotis Nr. 3 „Projekto 2203/Etapas 1 koreguotos projektinės dokumentacijos peržiūra“, 3 vnt.;
4. Pagrindinė užduotis Nr. 4 „Galutinės peržiūros ataskaitos parengimas“, 1 vnt.;
5. Papildoma užduotis Nr. 1 „Saugos vertinimo rezultatų patikrinamieji skaičiavimai“, 1 vnt.;
6. Papildoma užduotis Nr. 2 „Dalyvavimas peržiūros rezultatų aptarime“, 1 vnt.;
7. Papildoma užduotis Nr. 3 „Papildomos dokumentacijos peržiūra“, 1 vnt.
Nurodyti kiekiai yra maksimalūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kokybė  /  Lyginamasis svoris:  50
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: NE
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: TAIP
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas pagal Ignalinos Programos projektą Nr. 1D.07/01/VAT.06 „Techninė pagalba VATESI Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo srityje (6 fazė)“
II.2.14)

Papildoma informacija

1. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.
2. Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninėmis priemonėmis (CVP IS). Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektorinėmis priemonėmis pasiūlymus gali pateikti tiekėjai, kurie užsiregistravę CVP IS adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : TAIP
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 153-351138
2018-647820

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: VĮ IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS A-1 BLOKO I-OJO ETAPO ĮRENGINIŲ IŠMONTAVIMO IR DEZAKTYVAVIMO PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PERŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: TAIP
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-02-28
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  TAIP
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Uždaroji akcinė bendrovė "Svertas"
155414959
Jaunystės g. 21, LT-31230.Visaginas
Visaginas
4761
LT
Telefonas: +8 38631698
El. paštas: svertas93@gmail.com
NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis

Rangovas yra MVĮ : TAIP
VĮ Valstybinis branduolinės ir radiacinės saugos mokslo-techninis centras
14282338
Vasylya Stusa g. 35-37
Kijevas
03142
UA
Telefonas: +380 4500500
El. paštas: nrs@sstc.com.ua
NUTS kodas:  00 -  Not specified / Other

Rangovas yra MVĮ : TAIP
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  124650.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimo įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-03-05
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.