Ketvirtadienis, gruodžio 03 d.

VĮ IAE teritorijos priežiūros paslaugų pirkimas

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Artiom Valujev
Telefonas: +370 52595464
El. paštas: artiom.valujev@iae.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VĮ IAE teritorijos priežiūros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90610000  -  Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos VĮ IAE teritorijos priežiūros paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  212024.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Gatvių priežiūros paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90600000  -  Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos
90610000  -  Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos
90620000  -  Sniego valymo paslaugos
90630000  -  Ledo valymo paslaugos
90640000  -  Nutekamojo vandens priimtuvų valymo ir ištuštinimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
VĮ Ignalinos atominė elektrinė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugų apimtys:
1) 185, 31, 31V, 87, 129, 140/1,2, 36, 438 pastatų laiptų, prieangių priežiūra (pastatų laiptai, nuogrindos ir prieangiai turi būti nušluoti, šiukšlės surinktos) - 3 kartus per savaitę 24 mėnesius;
2) Šiukšlių išėmimas iš šiukšliadėžių (54 vnt.) - 3 kartus per savaitę 24 mėnesius;
3) Šiukšliadėžių plovimas (54 vnt.) - 1 kartą per mėnesį 24 mėnesius;
4) Rūkymo vietų priežiūra (peleninių valymas, grindų šlavimas bei stogo valymas), rūkymo vietų matmenys 3 x 4 m - 3 kartus per savaitę 24 mėnesius;
5) Autokelių saugomoje zonoje plovimas ir šlavimas (19; 12; 10; 2; 6U; 9; 4U; 11; B19 aikštelė) vasaros laikotarpiu - 30 kartų;
6) Žolės ir samanų šalinimas nuo pėsčiųjų takų, šaligatvių visoje IAE teritorijoje ir išvežimas - 4 kartai;
7) Purvo, smėlio, lapų, spyglių valymas nuo aikštelių, šaligatvių, pėsčiųjų takų ir jų išvežimas (tarp jų: MIVS ; geležinkelio baras ; ESS (stebėjimo stotis) . B1 kompleksas , pagrindinės aikštės, automobilio aikštelių ir pėsčiųjų takų prie 185, 186, 129, 31V, 87 bei IAE saugojimo teritorijoje esantys pėsčiųjų takai ir aikštelės prie 156, 130, 159,A,B, 140/1,2, B10 ,165, 158/2, , B19, 111, 138, 137, 150 - 4 kartai;
8) Dumblo ir purvo valymas iš lietaus surinkimo kamerų ir išvežimas, kamerų praplovimas vandeniu - 4 kartai;
9) 185, 31, 31V, 87, 129, 140/1, 2, 36, 438 pastatų laiptų, prieangių priežiūra (pastatų laiptai, nuogrindos ir prieangiai turi būti nušluoti, šiukšlės surinktos). Jeigu sninga Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti kad, prieangių bei laiptų danga būtų švari ir neslidi. Prisnigus, pripusčius, esant plikšalai ar apledėjimui, būtina nuvalyti sniegą, pašalinti ledą. Slidumui šalinti, danga turi būti barstoma ledą tirpdančiomis priemonėmis - Kasdien, kai sninga ir/ar susidaro plikledis 10 mėnesių;
10) Sniego valymas nuo aikštelių, šaligatvių, pėsčiųjų takų ir pabarstymas ledą tirpdančiomis priemonėmis. Jeigu susidaro ledas/suplūktas sniegas, jo šalinimas nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų - Kasdien, kai sninga ir/ar susidaro plikledis 10 mėnesių;
11) Sniego valymas nuo autokelių ir pabarstymas ledą tirpdančiomis priemonėmis - Kasdien, kai sninga ir/ar susidaro plikledis 10 mėnesių;
12) Sniego nuo priešgaisrinių hidrantų (iš viso 98 vnt.) bei ploto aplink juos valymas - Kasdien, kai sninga ir/ar susidaro plikledis 10 mėnesių;
13) Kontrolinės, 01 pastato, B1 (860 m2) ir 187/1 kontrolinės transporto tikrinimo aikštelės (330 m2) valymas (grindinio nušlavimas, apžiūros duobės išvalymas) - Kasdien, kai sninga ir/ar susidaro plikledis 10 mėnesių;
14) Sniego valymas bei pabarstymas ledą/suplūktą sniegą tirpinančiomis priemonėmis: - autokeliuose Nr.4, 5, 7, 6, 1, B1 ; - IAE saugomoje teritorijoje pravažiavimo keliuose prie Auto KPP/1, 185, B10, B19, 120/1, 140/1, 150 pastatų - 10 kartų.
Nurodyti kiekiai ir apimtys yra maksimalūs.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas Ignalinos programos projekto ADA. PPR lėšomis.
II.2.14)

Papildoma informacija

1. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.
2. Pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis (CVP IS). Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Žaliųjų plotų priežiūros paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77310000  -  Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos
77340000  -  Medžių genėjimas ir gyvatvorių karpymas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
VĮ Ignalinos atominė elektrinė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugų apimtys:
1) Žaliųjų plotų priežiūra prie 185, 186, 129, 31, 31V, 87 pastatų - 12 kartų, 3595,20 a;
2) Žaliųjų plotų priežiūra perimetruose, (50 m pločio juostoje iš išorinės gelžbetoninės tvoros (IAE ir PBKS) pusės ir už tinklinės tvoros (LPBKS) bei 2 m pločio už technologinio kelio iki B1 teritorijos tinklinės tvoros, 2 priede, teritorijos schemoje pažymėta rožine spalva) - 4 kartus, 11560 a;
3) Žaliųjų plotų priežiūra IAE izoliuojančioje teritorijoje - 4 kartus, 1167,20a;
4) Žaliųjų plotų priežiūra PBKS izoliuojančioje teritorijoje - 4 kartus, 156 a;
5) Žaliųjų plotų priežiūra B1, B3, B4 izoliuojančioje teritorijoje - 4 kartus, 502,8 a;
6) Žaliųjų plotų priežiūra priešzonyje nuo 187/1a past. iki 129 past - 4 kartus, 62,72 a;
7) Žaliųjų plotų priežiūra aplink MIVS saugomos teritorijos tvorą (nuo gelžbetoninės tvoros 5 m pločiu) - 4 kartus, 408 a;
8) Žaliųjų plotų priežiūra už saugomos zonos (MIVS, geležinkelio bazė, ESS (stebėjimo stotis) - 4 kartus, 10543,36 a;
9) Žaliųjų plotų priežiūra palei A5, 4, 6, 5V, 13, 12,9,9A autokelius, technologinį kelią B1, pravažiavimų kelkraščius - 4 kartus, 5568,32 a;
10) Žaliųjų plotų priežiūra atvedamojo kanalo aptvaro viduje - 2 kartus, 418,6 a;
11) Žaliųjų plotų priežiūra po 179 G kabelio estakada - 2 kartus, 40 a;
12) Žaliųjų plotų priežiūra po antžeminėmis šiluminėmis trasomis:
• nuo 87 past. iki 31V past.;
• nuo TP20 iki UT-03;
• nuo išorinio perimetro iki atvirosios skirstyklos;
• PLK perimetras
- 2 kartus, 458,82 a;
13) Žaliųjų plotų priežiūra IAE saugomojoje zonoje (taip pat aplink elektros tiekimo linijos atramas, tranšėjas, griovius, šulinius, šilumos kameras, bei šilumines trasas – 33 a) - 6 kartus, 18880,62 a;
14) Teritorijos purškimas herbicidais IAE izoliuojančioje teritorijoje ir priešzonyje (3 m pločio juostoje) - 2 kartus, 852,62 a;
15) Teritorijos purškimas herbicidais PBKS izoliuojančioje teritorijoje ir priešzonyje (2 m pločio juostoje) - 2 kartus, 110,42 a;
16) Teritorijos purškimas herbicidais B1, B3, B4 izoliuojančioje teritorijoje ir priešzonyje (3 m pločio juostoje) - 2 kartus, 320,38 a;
17) Gyvatvorių genėjimas (karpymas/formavimas, plotis 2 m, aukštis 1,5 m) - 4 kartus, 3320 m;
18) Pažeistų vejų/žaliųjų plotų rekultivacija (jų ankstesnės būklės atkūrimas (lyginimas, žolės sėjimas, tręšimas) - 2 kartus, 400 a.
Nurodyti kiekiai ir apimtys yra maksimalūs.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas Ignalinos programos projekto ADA. PPR lėšomis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 154-379982
2019-652937

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: PSt-24(13.67)

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: VĮ IAE teritorijos priežiūros paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-02-21
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Corpus A"
125167563
Vilnilus
LT
NUTS kodas:  LT01 -  Sostinės regionas

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  212024.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: VĮ IAE teritorijos priežiūros paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765
Faksas: +370 45468583

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta LR Viešųjų pirkimo įstatymo VII sk.
VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Valstybes įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k.
Visagino sav.
31152
LT
Telefonas: +370 38624238
El. paštas: iae@iae.lt
Faksas: +370 38624189

VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-02
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.