Trečiadienis, birželio 19 d.

Vandentiekio avarinės tarnybos automobilis

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė "PALANGOS VANDENYS"
152447391
Austėjos g. 36
Palanga
00163
LT
Asmuo ryšiams: Andrius Drungys
Telefonas: +370 46041221
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.palangosvandenys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=756052
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vandentiekio avarinės tarnybos automobilis
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34114100  -  Avarinės transporto priemonės
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pilnai įrengtas (1 vnt.) vandentiekio avarinės tarnybos automobilis, skirtas avarinė
brigados darbuotojų transportavimui su pagalbiniais įrankiais vandentiekio
avarijos lokalizavimui.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34114100  -  Avarinės transporto priemonės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Austėjos g. 36, Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamas pilnai įrengtas (1 vnt.) vandentiekio avarinės tarnybos automobilis, skirtas avarinė
brigados darbuotojų transportavimui su pagalbiniais įrankiais vandentiekio
avarijos lokalizavimui.
Automobilio techninė specifikacija pateikiama kartu su visai pirkimo dokumentais CVP IS.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 11
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Kiekvienas konkurse dalyvaujantis tiekėjas, nepriklausomai nuo to, ar tiekėjas pateikia pasiūlymą kaip atskiras ūkio subjektas (t.y. jis gali turėti subrangovus, tačiau konkurse dalyvauja kaip vienas savarankiškas ūkio subjektas), ar pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (partneriai) jungtinės veiklos sutarties pagrindu, dalyvaujantis pirkime, turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis reikalavimus. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma EBVPD standartinė forma (OL 2016 L 3, p.16). Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Kiekvienas tiekėjas privalės tenkinti Perkančiojo subjekto nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, nepriklausomai nuo to, ar tiekėjas pateikia pasiūlymą kaip atskiras ūkio subjektas (t.y. jis gali turėti subtiekėjus, tačiau konkurse dalyvauja kaip vienas savarankiškas ūkio subjektas), ar pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (partneriai) jungtinės veiklos sutarties pagrindu.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Šiame pirkime pasiūlymo galiojimo užtikrinimas - nereikalaujamas.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

1. Pardavėjui avansas nemokamas.
2. Pardavėjas gali pateikti Pirkėjui sąskaitą ir perdavimo-priėmimo dokumentą (tuo atveju, kai jis prašomas) ne anksčiau, nei pristato Prekę. Pirkėjas už Prekę Pardavėjui sumoka mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių perdavimo - priėmimo akto ar kito dokumento, patvirtinančio Prekių perdavimą pasirašymo (tuo atveju, kai jis pasirašomas) ir PVM sąskaitos faktūros už pristatytas Prekes išrašymo Pardavėjui dienos.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Nereikalaujama.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Reikalaujamas sutarties įvykdymo užtikrinimas: Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko besąlyginė ir neatšaukiama garantija arba Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruotos draudimo bendrovės besąlyginis ir neatšaukiamas laidavimo draudimo liudijimas su laidavimo draudimo polisu (originalai) ir mokestinį pavedimą patvirtinančiu dokumentu, kad draudimo įmoka už šį išduotą draudimo liudijimą yra sumokėta arba perveda Sutarties užtikrinimo sumą į Pirkėjo banko sąskaitą ir pateikia pavedimo kopiją.
2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - 5.000,00 Eur be PVM (penki tūkstančiai eurų 00 ct)
3. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Pardavėjas pateikia per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos arba perveda Sutarties užtikrinimo sumą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-04-10
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 2  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-04-10
Vietos laikas:  12:45
Vieta:  
UAB Palangos vandenys viešųjų pirkimų komisijos posėdyje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2024-03-25
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.