VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGOS NUOMOS, ĮRENGIMO, DUOMENŲ PERDAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
188768545
J.Basanavičiaus g. 36
Kėdainiai
57288
LT
Asmuo ryšiams: Virginija Vaičiulienė
Telefonas: +370 34769558
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=716597
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGOS NUOMOS, ĮRENGIMO, DUOMENŲ PERDAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72318000  -  Duomenų perdavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti vaizdo stebėjimo sistemos įrangos nuomos, įrengimo, duomenų perdavimo ir priežiūros paslaugas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Pirkimo I dalis
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32323500  -  Stebėjimo videosistema
50343000  -  Vaizdo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
72318000  -  Duomenų perdavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kėdainių miestas.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Naujų 5 vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas, įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų įdiegimas į esamą Kėdainių miesto vaizdo stebėjimo sistemą, duomenų perdavimo ir elektros maitinimo linijų įrengimas, vaizdo signalo perdavimo užtikrinimas, nepertraukiamas vaizdo įrašymas bei saugojimas visų kamerų ne mažiau kaip 30 parų, techninės ir programinės įrangos priežiūra.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 61
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Vykdytojas duomenų perdavimo ir sistemų priežiūros paslaugas pradeda teikti sutarties Šalims pasirašius sistemų perdavimo eksploatuoti aktą ir teikia 60 mėnesių.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Pirkimo II dalis
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32323500  -  Stebėjimo videosistema
50343000  -  Vaizdo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
72318000  -  Duomenų perdavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kėdainių miestas.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Naujų 11 vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas, naujų 14 kamerų, skirtų transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymui įrengimas, įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir kamerų, skirtų transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymui įdiegimas į esamą Kėdainių miesto vaizdo stebėjimo sistemą, duomenų perdavimo ir elektros maitinimo linijų įrengimas, vaizdo signalo perdavimo užtikrinimas (Sistemos aptarnavimas, techninė priežiūra) bei kitų su šios Sistemos eksploatacija susijusių paslaugų teikimas, nepertraukiamas vaizdo įrašymas bei saugojimas visų kamerų ne mažiau kaip 30 parų, techninės ir programinės įrangos priežiūra.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 61
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Vykdytojas duomenų perdavimo ir sistemų priežiūros paslaugas pradeda teikti sutarties Šalims pasirašius sistemų perdavimo eksploatuoti aktą ir teikia 60 mėnesių.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Pirkimo III dalis
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32323500  -  Stebėjimo videosistema
50343000  -  Vaizdo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
72318000  -  Duomenų perdavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kėdainių miestas.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Naujų 2 vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas, įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų įdiegimas į esamą Kėdainių miesto vaizdo stebėjimo sistemą, duomenų perdavimo ir elektros maitinimo linijų įrengimas, vaizdo signalo perdavimo užtikrinimas (Sistemos aptarnavimas, techninė priežiūra) bei kitų su šios VSS eksploatacija susijusių paslaugų teikimas, nepertraukiamas vaizdo įrašymas bei saugojimas visų kamerų ne mažiau kaip 30 parų, techninės ir programinės įrangos priežiūra.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 61
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Vykdytojas duomenų perdavimo ir sistemų priežiūros paslaugas pradeda teikti sutarties Šalims pasirašius sistemų perdavimo eksploatuoti aktą ir teikia 60 mėnesių.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti (kiekvienai pirkimo daliai) užpildytą ir pasirašytą pirkimo sąlygų 2 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD. Tais atvejais, kai tiekėjas naudosis trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai nevykdys dalies darbų, neteiks dalies paslaugų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), tiekėjas neprivalo teikti jų EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Vykdytojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo Užsakovui privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą ar užstatą. Užtikrinimo vertė 3 proc. sutarties 2.1. punkte nurodytos bendros sutarties kainos be PVM.
2. Netesybos (bauda, delspinigiai).
3. Užsakovas atsiskaito su Vykdytoju pagal pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, Vykdytojui iki einamojo mėnesio 5 dienos pateikus pasirašytą suteiktų paslaugų atlikimo aktą ir sąskaitą faktūrą.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-08-14
Vietos laikas:  08:30
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2023-12-11
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-08-14
Vietos laikas:  09:15
Vieta:  
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 303 kabinete, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo sąlygose nustatomas reikalavimas dėl nacionalinio saugumo užtikrinimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 1, 2 punktai ir 47 straipsnio 9 dalis).
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-07-03

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
Sutarties vykdymo sąlygose
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.