TRUMPO METRO FILMŲ, VIRTUALIŲ TURŲ IR SAUGOMŲ TERITORIJŲ PANORAMINIŲ NUOTRAUKŲ SUKŪRIMAS

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
188724381
Antakalnio g. 25
Vilnius
10312
LT
Asmuo ryšiams: Karolis Klusevičius
Telefonas: +370 61005841
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vstt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=531303
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

TRUMPO METRO FILMŲ, VIRTUALIŲ TURŲ IR SAUGOMŲ TERITORIJŲ PANORAMINIŲ NUOTRAUKŲ SUKŪRIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

92100000  -  Kino ir videofilmų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

41 trumpo metro filmas, 41 virtualus turas, 41 panoraminė nuotrauka. Objektas visa apimtimi yra susijęs su saugomomis teritorijomis, jų išskirtinės vertės, steigimo tikslų atskleidimu (daugiau informacijos apie saugomas teritorijas ir jų išskirtinę vertę pateikiama knygoje „Lietuvos saugomos teritorijos“: https://vstt.lrv.lt/uploads/vstt/documents/files/Leidiniai/LST%20LT%20internetui.pdf).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartis, apimančias šias pirkimo dalis ar pirkimo dalių grupes:  
Perkančioji organizacija pasilieka galimybę nuspręsti sudaryti vieną pirkimo sutartį dėl jos nurodytų pirkimo dalių ar jų grupių, dėl kurių pagal pirkimo dokumentus laimėtoju gali būti nustatomas tas pats tiekėjas.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

41 trumpo metro filmas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92100000  -  Kino ir videofilmų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Sukuriamas 41 trumpo metro dokumentinio reprezentacinio pobūdžio filmas apie saugomas teritorijas. Vieno filmo trukmė – 5 (penkios) minutės.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugos turi būti turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 mėnesių (su pratęsimo galimybe 1 kartą 2 mėn.) nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0011 „Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida“
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

41 virtualus turas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92100000  -  Kino ir videofilmų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Sukuriamas 41 virtualus turas. Kiekvienas virtualus turas yra skirtas konkrečiam valstybiniam parkui ar rezervatui reprezentuoti. Ruošiant virtualius turus išlaikoma vienoda stilistika, tačiau būtina atskleisti kiekvienos saugomos teritorijos unikalumą, reprezentuoti joje saugomas vertybes.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugos turi būti turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 mėnesių (su pratęsimo galimybe 1 kartą 2 mėn.) nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0011 „Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida“
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

41 panoraminė nuotrauka
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92100000  -  Kino ir videofilmų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Nufotografuojama 41 panoraminė nuotrauka. Kiekviena nuotrauka yra skirta konkrečiam valstybiniam parkui ar rezervatui reprezentuoti. Visose nuotraukose naudojama panaši stilistika, tačiau tai nereiškia, kad panoraminėms nuotraukoms turi būti naudojamas vienas ir tas pats fotografavimo būdas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugos turi būti turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 mėnesių (su pratęsimo galimybe 1 kartą 2 mėn.) nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0011 „Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) [EBVPD forma (XML formatu) pateikta kartu su pirkimo dokumentais (žr. priedą 5 VSTT PD EBVPD)] - aktualią deklaraciją, patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Paslaugų teikėjas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio galiojančią banko ar kredito unijos garantiją. Užtikrinimo vertė – 2% sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki numatyto Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Jeigu įsipareigojimų laikotarpis bus pratęstas, Užsakovas gali prašyti Paslaugų teikėjo, o Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-02
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-10-02
Vietos laikas:  11:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
LT-01501
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.5)

Paskelbimo data

2020-08-28
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.