Šeštadienis, lapkričio 28 d.

Treniruoklių salės įrangos pirkimas

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

VšĮ Profesinio mokymo centras ,,Žirmūnai"
305239644
Žirmūnų g.143
Vilnius
09128
LT
Asmuo ryšiams: Ramutė Kirkienė
Telefonas: +370 52762322
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Treniruoklių salės įrangos pirkimas
Nuorodos numeris:  511357
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

37400000  -  Sporto prekės ir reikmenys
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Treniruoklių salės įrangos pirkimas

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)

Paskelbimo data

2020-10-07

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)

Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta

VII.1.2)

Taisytinas pradinio skelbimo tekstas

Dalies numeris:  1
Keistino teksto vieta:  Pasiūlymų ir prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Yra:  
Data:  2020-10-08
Vietos laikas:  09:00
Turi būti:  
Data:  2020-10-12
Vietos laikas:  09:00
VII.2)

Kita papildoma informacija

1.Naikinamas pirkimo sąlygų punktas 2.10.
,,Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Prekių ženklinimas turi atitikti medicininių prekių Lietuvoje ženklinimo standartus (CE ženklinimas)".
2.Papildomas pirkimo sąlygų punktas 5.11.5 ir išdėstomas sekančiai:
,,Turi būti kartu pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų parengti dokumentai (bukletai/techniniai aprašai) originalo ir lietuvių kalbomis ir kur reikalaujama dokumentas įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti perkamos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu. Katalogai gali būti pateikti tik kaip papildomi dokumentai kartu su bukletais/techniniais aprašais.
Tiekėjas vietoj šių dokumentų gali pateikti laisvos formos deklaraciją, kurioje deklaruoja, kad pasiūlyme teikiamos prekės atitinka visus pirkime įrangai keliamus techninius reikalavimus ir , kad laimėjimo atveju kartu su įranga bus pateikti ir 5.11.5 reikalaujami dokumentai. Taip pat Tiekėjas deklaruoja, kad laimėjimo atveju garantinio aptarnavimo laikotarpiu turi teisę atlikti ir atliks techninį aptarnavimą ir remontą ir galės pateikti dokumentą, patvirtinantį šią teisę."
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.