TARPTAUTINIO NUSIKALTIMŲ KLASIFIKATORIAUS INTEGRAVIMO Į NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ ŽINYBINĮ REGISTRĄ, SIEKIANT RENGTI TARPTAUTINIU MASTU PALYGINAMĄJĄ STATISTINĘ INFORMACIJĄ PASLAUGŲ PIRKIMAS (IRD-SD14-87

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188729923
Šventaragio g. 2
Vilnius
01122
LT
Asmuo ryšiams: Dalia Vienažindytė
Telefonas: +370 52718757
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://tvud.lrv.lt/

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=471812
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

TARPTAUTINIO NUSIKALTIMŲ KLASIFIKATORIAUS INTEGRAVIMO Į NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ ŽINYBINĮ REGISTRĄ, SIEKIANT RENGTI TARPTAUTINIU MASTU PALYGINAMĄJĄ STATISTINĘ INFORMACIJĄ PASLAUGŲ PIRKIMAS (IRD-SD14-87
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus integravimo į Nusikalstamų veikų žinybinį registrą, siekiant rengti tarptautiniu mastu palyginamąją statistinę informaciją paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
adresu Šventaragio g. 2, Vilnius, Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimu siekiama modernizuoti ir atnaujinti NVŽR programinę įrangą, taip, kad NVŽR būtų kaupiami statistiniai duomenys pagal TNK ir šių duomenų pagrindu būtų galimybė rengti nusikalstamumo statistiką, palyginamą tarptautiniu mastu, kuria remiantis bus kuriama šalių nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos vertinimo strategija.
Tiekėjas privalės:
1. atlikti detalią analizę ir detaliai specifikuoti Techninės specifikacijos III skyriuje nurodytus funkcinius reikalavimus TNK integravimo į NVŽR, siekiant rengti tarptautiniu mastu palyginamąją statistinę informaciją, programinei įrangai kurti;
2. Sukurti programinę įrangą pagal Techninės specifikacijos III skyriuje nurodytus reikalavimus;
3. Sukurtą ir ištestuotą programinę įrangą įdiegti į Perkančiosios organizacijos testinę ir darbinę aplinkas;
4. Suteikti sukurtai programinei įrangai garantinės priežiūros paslaugą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Pasiūlymo įgyvendinamumas  /  Lyginamasis svoris:  40
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Informacija apie tiekėjo pašalinimo
pagrindus pateikta pirkimo dokumentų specialių sąlygų 7
dalyje ,,Tiekėjo pašalinimo pagrindai“. Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti
Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (5 TVŪDPD EBPVD) — aktualią
deklaraciją,patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, kurie nurodyti
Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Teikėjui, jo prašymu, gali būti mokamas ne daugiau kaip 20% avansas nuo sutarties sumos. Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko garantiją (originalą). Jei teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pirkimo sutartyje numatytais terminais, perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodama kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Jei tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimas, apie kuriuos tiekėjas buvo įspėtas raštu, tačiau per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepašalino paslaugų trūkumų ar pakartotinai netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, perkančiosios organizacijos reikalavimu tiekėjas moka perkančiajai organizacijai 3 (trijų) procentų dydžio baudą nuo sutartyje nurodytos visos paslaugų kainos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-20
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-20
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Sutartį pasirašinės Informatikos ir ryšių departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-08-07
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.