Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba
188639721
Pamėnkalnio g. 21, Vilnius
Vilnius
01114
LT
Asmuo ryšiams: Daiva Gurinovičienė
Telefonas: +370 70663165
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.vad.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=535051
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

63510000  -  Kelionių agentūrų ir panašios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas ‒ Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugos, įskaitant keliones į Europos ir kitų pasaulio šalių miestus oro transportu (aviabilietai), vandens transportu, sausumos transportu (autobusais, traukiniais), automobilių nuomos paslaugas užsienio valstybėje (iš Lietuvos arba užsienio valstybėje), apgyvendinimo (viešbučiuose ar kt. apgyvendinimo įstaigose) paslaugas ir draudimo (keleivių, keleivių bgažo) paslaugas (toliau kartu – paslaugos).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

63510000  -  Kelionių agentūrų ir panašios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas ‒ Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugos, įskaitant keliones į Europos ir kitų pasaulio šalių miestus oro transportu (aviabilietai), vandens transportu, sausumos transportu (autobusais, traukiniais), automobilių nuomos paslaugas užsienio valstybėje (iš Lietuvos arba užsienio valstybėje), apgyvendinimo (viešbučiuose ar kt. apgyvendinimo įstaigose) paslaugas ir draudimo (keleivių, keleivių bgažo) paslaugas (toliau kartu – paslaugos).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Užpildyti EBVPD. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra jo pašalinimo pagrindų, nurodytų šių konkurso sąlygų 2 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.
Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (didmeninės ar mažmeninės prekybos veikla darbų saugos priemonių srityje). ).Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys atitikimą kvalifikacijos reikalavimams: Valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, arba kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotus dokumentus ar priesaikos deklaraciją, liudijančią tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1.Tiekėjas per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) yra tinkamai įvykdęs (ar vykdo) bent vieną siūlomų kelionių organizavimo paslaugų sutartį, pagal kurią suteiktų paslaugų vertė yra ne mažesnė kaip 50 000,00 Eur su PVM.
Pateikiama tiekėjo per pastaruosius 3 metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytos arba vykdomos bent 1 (vienos) ar daugiau siūlomų kelionių organizavimo paslaugų sutarties (-čių) aprašymas (-ai), šios (-ių) sutarties (-čių) pavadinimas (-ai), objekto aprašymas (-ai), vertė (-ės), sutarties (-ių) įvykdymo/vykdymo pradžios ir pabaigos datos (mėnesio tikslumu), užsakovo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai), atstovo (-ų) kontaktinė informacija.
Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą pirkimo sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos pirkimo sutarties dalis yra ne mažesnė kaip reikalaujama šiuose pirkimo dokumentuose.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1.Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiama Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę teikti pirkimo objekte nustatytas paslaugas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje teikėjas registruotas) išduotas dokumentas, ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis kelionių organizavimo paslaugomis, arba priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
2.Tiekėjas turi būti Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) narys.
Pateikiama IATA galiojantis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Klientui laiku nesumokėjus Paslaugų teikėjui dėl Kliento kaltės, Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.
2. Nutraukus Sutartį dėl Paslaugų teikėjo padaryto esminio Sutarties pažeidimo, Paslaugų teikėjas privalo sumokėti 2 (dviejų) procentų bendros Sutarties kainos dydžio baudą.
3. Paslaugų teikėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Klientą apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas, jeigu Klientas ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės arba nenugalimos jėgos aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų ar padaro kitą esminį Sutarties pažeidimą, kaip tai numatyta Civiliniame kodekse.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-12
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-10-12
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-07
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.