Trečiadienis, gruodžio 02 d.

Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS "Parama") vystymo ir modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinis studijų fondas
191722967
A. Goštauto g. 12-407,
Vilnius
01108
LT
Asmuo ryšiams: Ieva Rutavičiūtė
Telefonas: +370 62678563
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vsf.lrv.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=545255
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS "Parama") vystymo ir modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS Parama) vystymo ir modernizavimo paslaugas. Detalus paslaugų aprašymas ir reikalavimai pateikiami Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS Parama) vystymo ir modernizavimo paslaugų techninėje specifikacijoje.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 26400.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS Parama) vystymo ir modernizavimo paslaugas. Detalus paslaugų aprašymas ir reikalavimai pateikiami Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS Parama) vystymo ir modernizavimo paslaugų techninėje specifikacijoje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 26400.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD), patvirtinantį tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį pirkimo sąlygų 2 priede nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, EBVPD turi būti pateiktas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.
EBVPD forma pateikiama pirkimo sąlygų 4 priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/, užpildytas dokumentas atsisiunčiamas ir pateikiamas kartu su pasiūlymu). Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jei TIEKĖJAS neįvykdo Projekto (jo etapų) Paraiškoje (-se) paslaugoms nustatytu laiku ir/ar nesuteikia Papildomų paslaugų Paraiškoje paslaugoms sutartu terminu, sutartyje nustatyta tvarka PERKANČIOJI ORGANIZACIJA turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindama kitų savo teisių gynimo būdų, reikalauti TIEKĖJO sumokėti 0,02 (dvi šimtąsias) procentų dydžio netesybas nuo laiku neatliktų paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Sutartyje nustatytomis sąlygomis tiekėjui gali būti skiriama bauda. Bendra netesybų suma (baudos ir (arba) delspinigiai) pagal šią sutartį suma negali viršyti 10 procentų Sutarties kainos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-11-03
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-11-03
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Valstybinis studijų fondas, A. Goštauto g. 12, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymo nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros, nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-10-20
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.