Sraigtasparnių nusileidimo aikštelės statybos darbai, Nr. 6200

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
124364561
Santariškių g. 2
Vilnius
08661
LT
Asmuo ryšiams: Rytis Maliukevičius
Telefonas: +370 52365000
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.santa.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=696016
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Sraigtasparnių nusileidimo aikštelės statybos darbai, Nr. 6200
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45235000  -  Aerodromų, kilimo ir tūpimo takų bei manevravimo zonos statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti Sraigtasparnių nusileidimo aikštelės statybos darbus. Rangovas turi parengti Darbo projektą ir Statybos darbų technologijos projektus. Rangovas įsivertina ir užsako statinio, inžinerinių tinklų bei dangų kadastrinių matavimų atlikimą, bei jų įregistravimą registre (Užsakovo vardu). Rangovas užsako sklypo plano atnaujinimą, papildant jį naujai pastatytu statiniu.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti Sraigtasparnių nusileidimo aikštelės statybos darbus. Rangovas turi parengti Darbo projektą ir Statybos darbų technologijos projektus. Rangovas įsivertina ir užsako statinio, inžinerinių tinklų bei dangų kadastrinių matavimų atlikimą, bei jų įregistravimą registre (Užsakovo vardu). Rangovas užsako sklypo plano atnaujinimą, papildant jį naujai pastatytu statiniu.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 17
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta 3 mėn. laikotarpiui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Darbai finansuojami pagal Valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamą investicijų projektą „Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sraigtasparnio aikštelės statyba“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi atitikti reikalavimus pašalinimo pagrindų nebuvimui, nurodytus pirkimo dokumentuose, turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu:
1. Statinių grupė: negyvenamieji pastatai, pogrupis: gydymo paskirties pastatai.
Statybos darbų sritys:
Bendrieji statybos darbai:
- statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro) statyba ir montavimas; apdailos darbai.
Specialieji statybos darbai:
- mechanikos darbai (statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas);
- elektrotechnikos darbai (statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas).
2. Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos, pogrupis: kiti transporto statiniai (kiti, kurie nėra pastatai).
Statybos darbų sritys:
Bendrieji statybos darbai:
- statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro) statyba ir montavimas.
Specialieji statybos darbai:
- elektrotechnikos darbai (statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas)
Tiekėjas Pasiūlyme turi pateikti tik užpildytą EBVPD, o reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje (LR) ar užsienyje registruoto banko ar LR ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateikiant jį su laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (originalą) ir apmokėjimą įrodančius dokumentus (jeigu teikiamas draudimo bendrovės laidavimo raštas) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 % nuo Sutarties kainos be PVM. Atsiskaitymai atliekami pagal PVM sąskaitas faktūras, išrašytas pasirašytų Darbų perdavimo-priėmimo aktų pagrindu, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos. Delspinigiai dėl darbų vėlavimo - 0,02 % nuo laiku neatliktų Darbų kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną, delspinigiai dėl apmokėjimo vėlavimo - už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-04-14
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-04-14
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-03-07

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)
Tvarkos aprašo 4.2 papunktį (I tipo ekologinis ženklas)
Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.