Spausdintuvai

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno taikomosios dailės mokykla
190973322
V. Krėvės pr. 112
Kaunas
50378
LT
Asmuo ryšiams: Kristina JUCIENĖ
Telefonas: +370 61082434
NUTS kodas:  LT022 -  Kauno apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ktdm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=549740
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Spausdintuvai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

30232100  -  Spausdintuvai ir braižytuvai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kauno taikomosios dailės mokykla įgyvendindama ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Kauno taikomosios dailės mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0009 vykdo spausdintuvų pirkimą.
Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir mokymai pravesti per 60 kalendorinių dienų nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
Prekių pristatymo vieta – Kauno taikomosios dailės mokykla, V. Krėvės pr. 112, LT-50378 Kaunas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 44322.32  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30232100  -  Spausdintuvai ir braižytuvai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT022 -  Kauno apskritis
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
V. Krėvės pr. 112, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kauno taikomosios dailės mokykla įgyvendindama ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Kauno taikomosios dailės mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0009 vykdo spausdintuvų pirkimą.
Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir mokymai pravesti per 60 kalendorinių dienų nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
Prekių pristatymo vieta – Kauno taikomosios dailės mokykla, V. Krėvės pr. 112, LT-50378 Kaunas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 44322.32  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 120
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant nenumatytoms, nuo tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos valios nepriklausančioms aplinkybėms (užsitęsę teisminiai ginčai, prekė nebegaminama ir t.t.), šalims raštu išreiškus tam sutikimą, tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 30 dienų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0009

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi neturėti pašalinimo pagrindų ir kartu su pasiūlymu pateikti („prisegti“) pirkimo dokumentų pateiktą EBVPD. Perkančioji organizacija pašalinimo pagrindų nebuvimo patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.
Komisija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jei tiekėjas ar jo atsakingas asmuo atitinka bent vieną tiekėjo pašalinimo pagrindą, nurodytą Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1, 3, 4 dalyse
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir mokymai pravesti per 60 kalendorinių dienų nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
Prekių pristatymo vieta – Kauno taikomosios dailės mokykla, V. Krėvės pr. 112, LT-50378 Kaunas.
Sudarant pirkimo sutartį joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar kitos pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos.
Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti visas ar kai kurias Prekes ar suteikti paslaugas iki Sutartyje numatyto termino, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neapribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti 0,02 proc. (trijų šimtųjų) dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių kainos (su PVM) už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. (dešimties procentų) bendros Sutarties kainos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-11-26
Vietos laikas:  08:15
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 2  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-11-26
Vietos laikas:  09:00

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno taikomosios dailės mokykla
V. Krėvės pr. 112
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-11-16
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.