Spausdinimo ir kopijavimo įrangos priežiūros ir remonto paslaugos

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
188704927
Gedimino pr. 19
Vilnius
01103
LT
Asmuo ryšiams: Loreta Markevičienė
Telefonas: +370 52391312
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.nzt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=682080
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Spausdinimo ir kopijavimo įrangos priežiūros ir remonto paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

50310000  -  Biurų įrangos priežiūra ir remontas
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančiosios organizacijos veikloje naudojamos spausdinimo ir kopijavimo įrangos priežiūros ir remonto, įskaitant aptarnavimą, paslaugos, kai Perkančiosios organizacijos išlaidos priklauso nuo faktiškai atspausdintų ar nukopijuotų lapų skaičiaus.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 139900.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30237310  -  Spausdintuvų kasetės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objekto apimtis:
1. Perkančiosios organizacijos turimos spausdinimo ir kopijavimo įrangos (toliau – Turima įranga) eksploatacinių medžiagų tiekimas ir keitimas, įrangos aptarnavimo, remonto ir profilaktikos darbų paslaugos. Turimos įrangos sąrašas, kiekiai, skaitikliai, vidutiniai atspausdintų lapų (toliau – spauda), kopijų skaičiai ir garantijos galiojimo terminai pateikti pirkimo sąlygose.
2. Perkančiosios organizacijos turimos valdymo ir apskaitos sistemos „Aqrate Bussines Pro“ (su vartotojų autentifikavimo įrenginiais) aptarnavimo ir palaikymo bei plėtros paslaugos.
3. Per Centrinę perkančiąją organizaciją planuojamų įsigyti naujų daugiafunkcinių įrenginių (iki 50 vnt.), kurių preliminari specifikacija nurodyta pirkimo sąlygose, (toliau – Papildoma įranga) eksploatacinių medžiagų tiekimas ir keitimas, įrangos aptarnavimo, remonto ir priežiūros paslaugos. Jei Paslaugų teikimo metu bus įsigyta ir pradėta naudoti Papildoma įranga, ji turės būti integruota į veikiančią valdymo ir apskaitos sistemą „Aqrate Bussines Pro“.
4. Paslaugos įsigyjamos pagal poreikį, tačiau ne daugiau kaip už 139 900,00 Eur be PVM per visą Paslaugų teikimo laikotarpį (įskaitant pratęsimus). Perkančioji organizacija atsiskaito mokėdama mėnesinį mokestį už Perkančiosios organizacijos turimos valdymo ir apskaitos sistemos „Aqrate Bussines Pro“ (su vartotojų autentifikavimo įrenginiais) aptarnavimą ir palaikymą bei plėtrą, mėnesinį mokestį už faktiškai aptarnaujamos spausdinimo ir kopijavimo įrenginių kiekį ir už faktiškai per mėnesį atspausdintų lapų kiekį pagal vieno nespalvoto ir spalvoto spaudo (spausdinimo ar kopijavimo įrangos priemonių pagalba ant popieriaus gautas tekstas, vaizdas ir pan.) kainą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 139900.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis įsigalioja po jos abiejų Šalių pasirašymo dienos ir galioja 12 mėn. Jeigu Pirkėjas likus ne mažiau kaip 30 dienų iki Sutarties galiojimo termino pabaigos raštu nepraneš Paslaugų teikėjui apie Sutarties nutraukimą, Sutartis automatiškai pratęsiama dar 12 mėnesių. Sutarties su visais jos pratęsimais galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Jeigu Paslaugų teikėjas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir šios aplinkybės tiesiogiai nesiejamos su vėlavimu suteikti paslaugas, moka Pirkėjui 10 proc dydžio baudą nuo netinkamai suteiktų paslaugų faktinės sumos už kiekvieną nustatytą Sutarties netinkamo vykdymo atvejį (paslauga neteikiama nepertraukiamai 7 d per savaitę ir 24 val per parą; spausdinimo paslaugų užtikrinimas per mėn mažesnis nei 99,5 proc.). 2. Jeigu Paslaugų teikėjas nesuteikia paslaugų per Sutartyje nustatytus terminus, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 proc dydžio delspinigius nuo mėnesinės paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo valandą. Delspinigiai skaičiuojami ne ilgiau kaip 2 dienas, o jei Paslaugų teikėjas per šį laiką nesuteikia paslaugų, Pirkėjas turi teisę pritaikyti 10 proc dydžio baudą nuo mėnesinės paslaugų kainos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-01-12
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-01-12
Vietos laikas:  09:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų atplėšimo procedūrą vykdo Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija. Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjams dalyvauti neleidžiama.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-12-22

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašą „(toliau – Tvarkos aprašas)“

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Sutarties vykdymo sąlygose
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.