Sekmadienis, rugpjūčio 09 d.

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos vaikų dienos centre

Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
El. paštas: pirkimai@klaipeda.lt
Faksas: +370 46396178
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=521811
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos vaikų dienos centre
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

85311300  -  Vaikų ir jaunimo rūpybos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Tiekėjas turi turėti patalpas, skirtas teikti socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas vaikų dienos centre, pietinėje ir (ar) šiaurinėje miesto dalyje. Preliminariai (maksimaliai) I daliai paslaugos teikiamos 20 vaikų per dieną, preliminarus (maksimalus) paslaugų kiekis I daliai sutarties vykdymo laikotarpiu – 10 120 darbo dienų, II daliai 25 vaikams per dieną, preliminarus (maksimalus) paslaugų kiekis sutarties vykdymo laikotarpiu – 12 650 darbo dienų . Sutarties vykdymo metu šis kiekis gali būti mažinamas, tačiau ne daugiau kaip 30 proc. Tiekėjų pasiūlymų kainos I pirkimo daliai negali viršyti 190 200,00 Eur su PVM (arba 190 200,00 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar paslaugos neapmokestinamos PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).
Tiekėjų pasiūlymų kainos II pirkimo daliai negali viršyti 241 200,00 Eur su PVM (arba 241 200,00 Eur be PVM)
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos vaikų dienos centre, pietinėje Klaipėdos miesto dalyje
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85311300  -  Vaikų ir jaunimo rūpybos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėdos miesto pietinė dalis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos vaikų dienos centre, pietinėje Klaipėdos miesto dalyje (nuo Klaipėdos miesto pradžios pietinėje pusėje iki Kauno gatvės). Tiekėjas turi turėti patalpas, skirtas teikti socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas vaikų dienos centre, pietinėje miesto dalyje. Preliminariai (maksimaliai) paslaugos teikiamos 20 vaikų per dieną, preliminarus (maksimalus) paslaugų kiekis sutarties vykdymo laikotarpiu – 10 120 darbo dienų (20 paslaugos gavėjų x 253 d. d. x 2 metai). Sutarties vykdymo metu šis kiekis gali būti mažinamas, tačiau ne daugiau kaip 30 proc. Tiekėjų pasiūlymų kainos I pirkimo daliai negali viršyti 190 200,00 Eur su PVM (arba 190 200,00 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar paslaugos neapmokestinamos PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Pradžia: 2020-09-01  /  Pabaiga: 2022-09-30
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo paslaugos vaikų dienos centre šiaurinėje dalyje
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85311300  -  Vaikų ir jaunimo rūpybos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėdos miesto šiaurinė dalis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Ssocialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos vaikų dienos centre, šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje (nuo Kauno gatvės iki Klaipėdos miesto pabaigos šiaurinėje pusėje). Tiekėjas turi turėti patalpas, skirtas teikti socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas vaikų dienos centre, šiaurinėje miesto dalyje. Preliminariai (maksimaliai) paslaugos teikiamos 25 vaikams per dieną, preliminarus (maksimalus) paslaugų kiekis sutarties vykdymo laikotarpiu – 12 650 darbo dienų (25 paslaugos gavėjų x 253 d. d. x 2 metai). Sutarties vykdymo metu šis kiekis gali būti mažinamas, tačiau ne daugiau kaip 30 proc. Tiekėjų pasiūlymų kainos II pirkimo daliai negali viršyti 241 200,00 Eur su PVM (arba 241 200,00 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar paslaugos neapmokestinamos PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Pradžia: 2020-10-10  /  Pabaiga: 2022-11-09
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.4)

Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
1.Tiekėjas turi turėti teisę teikti socialines vaikų dienos priežiūros paslaugas.
2.Tiekėjas sutarčiai vykdyti kiekvienai pirkimo daliai atskirai turi pasiūlyti:
1) Bent 1 specialistą, turintį socialinio darbuotojo išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį atitinkamoje srityje;
2) Bent 1 kvalifikuotą individualios priežiūros personalo specialistą arba specialistą, turintį socialinio pedagogo išsilavinimą;
3) Bent 1 specialistą, turintį psichologo išsilavinimą.
Pateikiami dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų apraše.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Paslaugų teikėjui nustatoma 200 Eur vertės bauda už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, netinkamą vykdymą, nekokybiškai suteiktas paslaugas ir kitus Sutarties pažeidimus, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Paslaugų teikėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas surašomas jam nedalyvaujant. Jei paslaugos suteiktos nekokybiškai, Paslaugų gavėjas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą Paslaugų teikėjui nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. Bauda išskaičiuojama iš Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos.
2. Paslaugų teikėjui neužtikrinant paslaugų kokybės, taip pat vilkinant paslaugų teikimą ar piktnaudžiaujant, Paslaugų gavėjas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros forma

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas / Paraiškų dėl reiškiamo susidomėjimo priėmimo terminas

Data:  2020-07-27
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-22
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.