Slėginių buitinių nuotekų tinklų statybos darbai

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė "PALANGOS VANDENYS"
152447391
Austėjos g. 36
Palanga
00163
LT
Asmuo ryšiams: Andrius Drungys
Telefonas: +370 46041221
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.palangosvandenys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=534725
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Slėginių buitinių nuotekų tinklų statybos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231300  -  Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimas apima inžinerinių tinklų rekonstrukcijos uždaru būdu darbus adresu: Liepojos pl. 1, Palanga (Palangos tarptautinis oro uostas).Darbai turės būti atlikti vadovaujantis techniniu projektu.
Šiuo metu perkami tik pirmo ir antro etapo darbai nurodyti techniniame projekte.
Darbai bus atliekami Palangos oro uosto teritorijoje. Visus leidimus susijusius su darbų atlikimu Palangos oro uosto teritorijoje Rangovas turi gauti savo sąskaita (Keleivių terminalo naudotojų taisyklės).
Rangovas vienu metu gali atlikti darbus tik vienoje linijoje užtikrinant antros linijos funkcionalumą.
Rangovas turi numatyti, kad prieš atliekant darbus reikės ištuštinti esamus tinklus. Atstumas rekonstruojamoje nuotekų tinklų atkarpoje tarp uždarymo sklendžių yra apie 7,5 km.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 460000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45231300  -  Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Liepojos pl. 1, Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimas apima inžinerinių tinklų rekonstrukcijos uždaru būdu darbus. Darbai turės būti atlikti vadovaujantis techniniu projektu. Šiuo metu perkami tik pirmo ir antro etapo darbai nurodyti techniniame projekte. Rangovas vienu metu gali atlikti darbus tik vienoje linijoje užtikrinant antros linijos funkcionalumą.
Rangovas turi numatyti, kad prieš atliekant darbus reikės ištuštinti esamus tinklus. Atstumas rekonstruojamoje nuotekų tinklų atkarpoje tarp uždarymo sklendžių yra apie 7,5 km.
Darbai bus finansuojami nuosavomis lėšomis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 460000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo, sutarties, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 2 kartus po du mėnesius.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Kiekvienas konkurse dalyvaujantis tiekėjas, nepriklausomai nuo to, ar tiekėjas pateikia pasiūlymą kaip atskiras ūkio subjektas (t.y. jis gali turėti subrangovus, tačiau konkurse dalyvauja kaip vienas savarankiškas ūkio subjektas), ar pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (partneriai) jungtinės veiklos sutarties pagrindu, dalyvaujantis pirkime, turi pateiktį Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Taip pat pateikiama informacija, keliama tiekėjui, susijusi su jo teise verstis atitinkama veikla (jei keliami tokie reikalavimai).
Kiekvienas tiekėjas privalės tenkinti Perkančiojo subjekto nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, nepriklausomai nuo to, ar tiekėjas pateikia pasiūlymą kaip atskiras ūkio subjektas (t.y. jis gali turėti subtiekėjus, tačiau konkurse dalyvauja kaip vienas savarankiškas ūkio subjektas, ar pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (partneriai) jungtinės veiklos sutarties pagrindu .
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas iš konkurso dalyvių reikalauja Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą - 15000 Eur. Konkurso dalyvis, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į perkančiojo subjekto sąskaitą LT49 7180 6000 0046 7883, AB „Šiaulių bankas“ 15000 Eur sumą arba pateikti banko, ar kredito unijos, ar draudimo bendrovės (Garantijos davėjas) besaliginės garantijos ar draudimo laidavimo raštą (Garantas) 15000 Eur sumai.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:
1. Užsakovas už Darbus Rangovui sumoka 10 % avanso nuo bendros Darbų Kainos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos;
2. likusią sumos dalį, pagal atliktus einamojo mėnesio darbus per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;
3. galutinė suma, po atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo ir pateiktos sąskaitos faktūros už Darbus per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Nereikalaujama.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkantysis subjektas reikalauja, kad Pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas 10 % užstatu nuo bendros sutarties kainos, įskaitant tiekėjo sumokėtą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą – užstatą 15000 EUR perkančiojo subjekto sąskaitoje ir papildomai pervedant likusią sumą per 7 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos į perkančiojo subjekto sąskaitą Nr. LT49 7180 6000 0046 7883, arba banko, ar kredito unijos, ar draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (Garantija).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-09-28
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-09-28
Vietos laikas:  12:45
Vieta:  
UAB "Palangos vandenys"
Austėjos g. 36, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Elektroninis pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-07
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.