Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (SEDR) tvarkymo paslaugos

Mažos vertės skelbimas

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Alytaus rajono savivaldybės administracija
188718528
Pulko g. 21,
Alytus
62135
LT
Asmuo ryšiams: Vilma Krukonienė
Telefonas: +370 31569013
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.arsa.lt

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=563740
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu

II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija

II.1)

Pavadinimas

Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (SEDR) tvarkymo paslaugos
II.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72322000  -  Duomenų valdymo paslaugos
II.3)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.5)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-03-02
Vietos laikas:  10:00

III dalis: Papildoma informacija

III.1)

Papildoma informacija

SEDR sudaromas ir atnaujinamas naudojant savivaldybės teritorijos M 1:500-1:2000 topografinių planų (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planų erdvinių objektų rinkinius, pateiktus derinti savivaldybei, vadovaujantis Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkos aprašu, patvirtintu LR žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3D-285. Perkamas paslaugos įkainis su peržiūra. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Paslaugos turi būti teikiamos 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos (su galimybe pratęsti 12 mėn.). Atnaujintas SEDR turi būti perduotas be rečiau kaip kas 1 mėnesį, iki mėnesio 5 darbo dienos. Suformuotus SEDR failus perduoda ir Perkančiajai organizacijai. Teikia ataskaitas (SEDR ESRI GDB, DOC ir PDF formatais) Perkančiajai organizacijai apie tvarkomų duomenų kiekius ir kokybę: 1. per 5 dienas mėnesiui pasibaigus; 2. per 10 darbo dienų ketvirčiui pasibaigus; 3. per 15 darbo dienų metams pasibaigus.
Paslaugų atlikimo metu atsiradus paslaugoms, kurių paslaugos tiekėjas negalėjo įvertinti teikdamas pasiūlymą, papildomos ar nevykdomos paslaugos forminami ir perkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šių nurodytų aplinkybių, tačiau numatomi sutarties pakeitimai atitinka visas VPĮ 89 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas. Šalis, inicijuojanti pirkimo sutarties sąlygų pakeitimą, turi pateikti atitinkamus, būtinybę pakeisti sutarties sąlygas pagrindžiančius, dokumentus. Pirkimo sutarties sąlygų keitimas įforminimas protokolu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių, pridedant ir visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.
Sutartyje bus nurodomas fiksuotas įkainis su peržiūra (pagal pasiūlyme pateiktą įkainį) ne tiekėjo pasiūlymo kaina, vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“. Pirkimo vertė nustatyta perkančiosios organizacijos prieš pirkimo pradžią rengiamuose dokumentuose.
III.2)

Paskelbimo data

2021-02-23
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.