SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO DARBAI ANT PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJOS PASTATO STOGO

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Panevėžio "Žemynos" progimnazija
190423150
Ramygalos g. 99, Panevėžio m., 36209 Panevėžio m.
Panevėžys
36209
LT
Asmuo ryšiams: Renalda Vanagienė
Telefonas: +370 63005570
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=583264
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO DARBAI ANT PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJOS PASTATO STOGO
Nuorodos numeris:  SAULĖS FOTOVOLTINĖ ELEKTRINĖ DARBAI
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45251100  -  Elektros jėgainių statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo ant Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos pastato stogo darbai, kurie detalizuoti techninėje specifikacijoje.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09331200  -  Saulės fotovoltiniai moduliai
09332000  -  Saulės energijos įranga
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Ramygalos g. 99, Panevėžys
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo ant Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos pastato stogo darbai, kurie detalizuoti techninėje specifikacijoje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų ir jis atitinka konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kurio forma pateikta konkurso sąlygų 4 priede. EBVPD pildomas interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. Tiekėjas įkelia EBVPD formą xml formatu ir užpildo atsakydamas į formoje nurodytus klausimus. Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo (gali, bet neprivalo pasirašyti elektroniniu parašu) EBVPD tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“).
Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui pateikiami pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – bauda, delspinigiai. Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Sutartyje ar jos prieduose nustatytų įsipareigojimų (Darbai atlikti nekokybiškai ir defektai nepašalinti per Sutartyje numatytą terminą, vieną kartą praleistas Sutartyje Šalių sutartas 30 dienų terminas Darbų užbaigimui), Rangovas moka Užsakovui 10 % dydžio baudą nuo bendros Sutarties sumos. Rangovas, nepagrįstai praleidęs Sutartyje numatytą galutinį Darbų atlikimo terminą, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku neatliktų Darbų kainos dalies iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, pradedant skaičiuoti nuo termino praleidimo dienos.
Darbų apmokėjimas vykdomas: Pristačius visą reikalingą sumontuoti įrangą, Tiekėjui sumokama 50% Sutarties vertės; Pabaigus elektrinių įrengimo darbus ir elektrinėms pradėjus gaminti elektros energiją, Tiekėjui sumokama likusi 50% Sutarties vertės.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-06-29
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-06-29
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Panevėžio „Žemynos“ progimnazijoje, kabinete Nr. 26
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Komisijos posėdyje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Panevėžio
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-06-14
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.